Tin Thời trang

VNG và những đóng góp cho sự phát triển nền thể thao điện tử nước nhà

VNG và những đóng góp cho sự phát triển nền thể thao điện tử nước nhà

Hơn nửa năm xuất hiện tại Việt Nam, Mobile Legends: Bang Bang VNG đã tổ chức thành công nhiều giải đấu cộng đồng và chuyên nghiệp. Có được những thành quả này chính là do sức hút đặc biệt của sản phẩm và cả nền móng vững chắc từ hệ thống giải đấu mà VNG gây dựng suốt nhiều năm qua.