Tin về tieng set trong mua tap 19

Logic tình yêu cậu ba Duy ở ''Tiếng Sét Trong Mưa'' tập 19: Lòng chỉ có mỗi em, nhưng cưới thì chưa chắc nhe!

Hóa ra ở "Tiếng Sét Trong Mưa", Thị Bình ở với Khải Duy dưới dạng "sống thử"?