Tin Kinh tế

Xây dựng dữ liệu quốc gia về giá: ''Liều vaccine'' trị cơn sốt đất?

Xây dựng dữ liệu quốc gia về giá: ''Liều vaccine'' trị cơn sốt đất?

VTV.vn - Dữ liệu số về quy hoạch, giao dịch đất đai từ các địa phương chính là cơ sở để xây dựng dữ liệu quốc gia về giá đất.