Nguồn :  

Tag :

Tin Xã hội

Máy bay Boeing 787 Vietnam Airlines suýt hạ cánh mà chưa bung càng?

Máy bay Boeing 787 Vietnam Airlines suýt hạ cánh mà chưa bung càng?

Một máy bay của Vietnam Airlines trong quá trình tiếp cận hạ cánh, phi hành đoàn được thông báo từ cơ quan kiểm soát không lưu Melbourne (Australia) về việc càng máy bay chưa được hạ theo tiêu chuẩn.