Chính sách và thông tin liên hệ

17/03/2021 22:41(3 tháng trước)
Nguồn :  

Chào mừng bạn đến với chính sách, quyền riêng của các ứng dụng (“Nền Tảng”) phát triển bởi Education Development Hub("EDH"). Chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang web, dịch vụ, ứng dụng, sản phẩm và nội dung của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở Nền Tảng) (gọi chung là "Dịch Vụ"), bạn xác nhận rằng bạn đã đọc chính sách này và hiểu quyền của mình liên quan đến thông tin của bạn và cách chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và xử lý thông tin đó. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này nói chung hoặc bất kỳ phần nào của chính sách này, bạn không sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi. Các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa trong chính sách này có ý nghĩa như được nêu trong Điều Khoản Dịch Vụ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn, vui lòng liên hệ [email protected]

TÓM LƯỢC

Chúng tôi thu thập thông tin gì về bạn?

Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn tạo tài khoản, và sử dụng Nền Tảng, chẳng hạn như thông tin liên hệ, nội dung bạn tạo ra, vị trí của bạn. Chúng tôi cũng thu thập thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi từ các nhà cung cấp mạng xã hội bên thứ ba và thông tin kỹ thuật và hành vi về việc bạn sử dụng Nền Tảng. Chúng tôi cũng thu thập thông tin chứa trong các tin nhắn mà bạn gửi thông qua Nền Tảng và danh sách liên hệ của bạn nếu bạn cho phép chúng tôi truy cập vào danh bạ trên thiết bị di động của bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để thực hiện và hoàn thành hợp đồng Dịch Vụ giữa chúng tôi với bạn, để cải tiến và quản lý Nền Tảng và cho phép bạn sử dụng các chức năng của Nền Tảng. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để, trong số các mục đích khác, hiển thị cho bạn các đề xuất, quảng bá Nền Tảng và cung cấp cho bạn quảng cáo theo mục tiêu.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn cho ai?

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với các nhà cung cấp Dịch Vụ bên thứ ba mà chúng tôi dựa vào để cung cấp Nền Tảng cho bạn. Các nhà cung cấp này bao gồm các nhà cung cấp Dịch Vụ lưu trữ đám mây, và các nhà cung cấp Dịch Vụ công nghệ thông tin khác. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh, công ty quảng cáo, nhà cung cấp công cụ tìm kiếm và phân tích của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn cho các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan công quyền hoặc cơ quan nhà nước theo yêu cầu của pháp luật.

Quyền của bạn

Bạn có các quyền liên quan đến thông tin của bạn.

Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong thời hạn cần thiết để hoàn thành (1) các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo hợp đồng đối với các thông tin liên quan, (2) (các) nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi theo (các) luật và các quy định hiện hành về việc lưu giữ dữ liệu trong một thời hạn nhất định, bao gồm cả các quy định về các thời hiệu theo pháp luật hiện hành; (3) mục đích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi (4) và tiến hành biện pháp bảo vệ liên quan đến các tranh chấp hoặc tranh chấp tiềm tàng.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các thay đổi như thế nào?

Thông thường, chúng tôi sẽ thông báo cho tất cả người dùng về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với chính sách này, thông qua thông báo trên Nền Tảng của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn phải thường xuyên xem chính sách này để kiểm tra bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật ngày “Cập Nhật Mới Nhất” ở phần đầu của chính sách này mà thể hiện ngày có hiệu lực của chính sách. Việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ sau ngày chính sách được cập nhật cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với chính sách được cập nhật. Nếu bạn không đồng ý với chính sách đã cập nhật, bạn phải chấm dứt việc truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ.

1. Các loại thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng các thông tin sau về bạn:

 • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin về bạn khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng Nền Tảng, bao gồm tên, tuổi, giới tính, địa chỉ, địa chỉ email, thông tin đăng nhập mạng xã hội, số điện thoại và thông tin ảnh của bạn cũng như lựa chọn ngôn ngữ của bạn. Ngoài ra, danh mục này cũng bao gồm hồ sơ khách hàng của bạn, các bình luận bạn thực hiện trên Nền Tảng của chúng tôi (bao gồm bất kỳ Vật Phẩm Ảo nào bạn đóng góp cho bất kỳ nội dung nào được tạo ra bởi người dùng), thông tin tài khoản và thanh toán, bao gồm nhưng không giới hạn ở, tài khoản Apple, Google hoặc Windows của bạn, PayPal hoặc tài khoản kênh thanh toán của bên thứ ba khác khi cần thiết cho mục đích thanh toán hoặc rút tiền mặt. Danh mục này cũng bao gồm nội dung do người dùng tạo ra, ảnh, bản ghi âm và nội dung mà bạn chọn để phát trên Nền Tảng của chúng tôi. Bạn cũng có thể đăng ký bằng cách sử dụng thông tin xác thực người dùng của mình từ một số trang truyền thông xã hội, chẳng hạn như Twitter, Facebook, Instagram hoặc Google.
 • Thông tin bạn chọn để chia sẻ từ mạng xã hội của mình. Nếu bạn chọn liên kết mạng xã hội hoặc tài khoản diễn đàn công cộng của mình (ví dụ: Facebook, Twitter, Instagram, Google hoặc WeChat) với Nền Tảng, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi hoặc cho phép mạng xã hội của bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin từ mạng xã hội hoặc tài khoản diễn đàn công cộng của bạn, bao gồm cả danh sách liên hệ của bạn. Dữ liệu này sẽ bao gồm cả thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Nền Tảng trên các diễn đàn công cộng và/hoặc mạng xã hội đó. Để biết thêm thông tin về cách thức và mục đích các nhà cung cấp mạng xã hội xử lý dữ liệu của bạn, vui lòng xem chính sách quyền riêng tư có liên quan của các nhà cung cấp mạng xã hội đó.
 • Thông Tin Kỹ Thuật chúng tôi thu thập về bạn. Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin từ bạn khi bạn sử dụng Nền Tảng, bao gồm địa chỉ IP, dữ liệu liên quan đến vị trí (như được mô tả dưới đây) hoặc các nhận dạng thiết bị duy nhất khác, lịch sử duyệt web của bạn (bao gồm nội dung bạn đã xem trên Nền Tảng), Cookie (như được định nghĩa dưới đây), nhà cung cấp Dịch Vụ di động, cài đặt múi giờ, thông tin thiết bị hoặc di động của bạn bao gồm cả kiểu mẫu thiết bị, độ phân giải màn hình, hệ điều hành và nền tảng cũng như thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Nền Tảng.
 • Thông Tin Hành Vi chúng tôi thu thập về bạn: Chúng tôi cũng thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch Vụ, ví dụ: các bình luận của bạn trên Nền Tảng của chúng tôi hoặc bất kỳ nội dung nào khác do người dùng tạo ra thông qua và phát trên Nền Tảng của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi liên kết thông tin liên hệ hoặc thông tin đăng ký thuê bao của bạn với hoạt động của bạn trên Nền Tảng của chúng tôi trên tất cả các thiết bị của bạn bằng cách sử dụng email hoặc thông tin đăng nhập mạng xã hội của bạn. Chúng tôi thu thập điểm số tương tác ("thích", bình luận, lượt xem lặp lại) và liên kết người dùng dựa trên hành vi của bạn. Cuối cùng, chúng tôi thu thập các sở thích về thông tin liên lạc và lựa chọn tham gia.
 • Dữ liệu vị trí. Khi bạn sử dụng Nền Tảng trên thiết bị di động, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về vị trí của bạn, bao gồm thông tin vị trí dựa trên thẻ SIM và/hoặc địa chỉ IP của bạn. Nếu bạn cho phép chúng tôi truy cập vào dữ liệu vị trí trên thiết bị di động của bạn, chúng tôi cũng sẽ thu thập dữ liệu Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (GPS) và thông tin vị trí thiết bị di động. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn các Dịch Vụ dựa trên vị trí đó, chẳng hạn như giới thiệu các video, bản ghi âm nội địa và các nội dung được cá nhân hóa khác.
 • Thông tin từ bên thứ ba. Chúng tôi sẽ nhận thông tin về bạn từ bên thứ ba nếu bạn sử dụng bất kỳ trang web nào khác do chúng tôi vận hành hoặc các dịch vụ khác do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi cũng sẽ nhận thông tin từ bên thứ ba (chẳng hạn như mạng lưới quảng cáo và nhà cung cấp phân tích dữ liệu) và từ các nguồn khác, bao gồm các danh bạ kinh doanh và các nguồn thương mại hoặc công cộng có sẵn khác.
 • Điện thoại và danh bạ trên Facebook của bạn. Bạn có thể lựa chọn tìm kiếm người dùng khác của Nền Tảng thông qua (i) danh bạ điện thoại của bạn hoặc (ii) danh bạ Facebook. Nếu bạn chọn tìm kiếm những người dùng khác thông qua danh bạ điện thoại, chúng tôi sẽ truy cập và thu thập danh bạ điện thoại của bạn, bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn đã lưu trong danh bạ trên điện thoại của mình để xác định xem họ có đang sử dụng Nền Tảng bằng cách so sánh sự thích hợp của họ với người dùng hiện tại của Nền Tảng. Nếu bạn muốn tìm kiếm người dùng khác thông qua danh bạ Facebook, chúng tôi sẽ thu thập thông tin công khai của bạn trên Facebook cũng như tên và hồ sơ của danh bạ trên Facebook của bạn.
 • Tin Nhắn. Chúng tôi thu thập và xử lý (bao gồm việc quét và phân tích) thông tin bạn cung cấp, bao gồm thông tin cá nhân, ngữ cảnh soạn tin nhắn, tin nhắn được gửi hoặc nhận (nghĩa là nội dung cũng như thông tin về thời điểm tin nhắn được gửi, được nhận và/hoặc được đọc và những người tham gia vào việc trao đổi thông tin) thông qua chức năng nhắn tin trong Dịch Vụ của chúng tôi. Xin lưu ý rằng tin nhắn được gửi cho người dùng khác trong Dịch Vụ của chúng tôi sẽ có thể được truy cập bởi những người dùng khác và chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc những người dùng đó sử dụng hoặc tiết lộ tin nhắn.
 • Siêu Dữ Liệu. Khi bạn đăng tải một video, bản ghi âm, nội dung khác được tạo ra lên Nền Tảng (“Nội Dung Người Dùng”), bạn tự động đăng lên một lượng siêu dữ liệu được kết nối với Nội Dung Người Dùng. Về bản chất, siêu dữ liệu mô tả các dữ liệu khác và cung cấp thông tin về Nội Dung Người Dùng của bạn và thông tin này không phải lúc nào cũng hiển nhiên đối với người xem. Liên quan đến video, bản ghi âm của bạn, siêu dữ liệu có thể mô tả cách thức, thời gian và người đã thu thập một phần Nội Dung Người Dùng và cách thức mà nội dung đó được định dạng. Siêu dữ liệu cũng bao gồm các thông tin khác như tên tài khoản của bạn để cho phép người dùng khác truy tìm lại video, bản ghi âm tới tài khoản người dùng của bạn. Siêu dữ liệu cũng bao gồm dữ liệu bổ sung mà bạn lựa chọn cung cấp cho video, bản ghi âm hoặc nội dung khác, ví dụ: bất kỳ hashtags nào được sử dụng để đánh dấu từ khóa vào video, bản ghi âm hoặc vào các bình luận.
 • Mua đồng Xu. Bạn có thể chọn mua các gói đồng xu thông qua tính năng mua trong ứng dụng. Bạn có thể sử dụng đồng xu này để mua quà tặng ảo và gửi chúng để hỗ trợ những người dùng khác trong quá trình phát trực tiếp hoặc trong các kênh của họ. Khi bạn chọn mua đồng xu, bạn sẽ được chuyển đến cửa hàng ứng dụng trên thiết bị di động của mình để hoàn tất giao dịch mua hàng. Liên quan giao dịch mua hàng này, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân từ bạn. Hơn nữa, nếu bạn mua bất kỳ điểm quà tặng nào phù hợp với Chính Sách Điểm Quà Tặng bằng cách sử dụng tài khoản Apple iTunes hoặc Google Play của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện việc xác nhận thanh toán và ghi có vào tài khoản của bạn.

2. Cookies

Chúng tôi sử dụng các tệp cookie và các công nghệ tương tự khác (ví dụ: web beacons, flash cookies, v.v…) (“Cookie”) để cải thiện trải nghiệm của bạn trong việc sử dụng Nền Tảng, cải thiện Dịch Vụ của chúng tôi và cung cấp cho bạn quảng cáo theo mục tiêu. Cookie là các tệp nhỏ mà khi được đặt trên thiết bị của bạn, chúng cho phép chúng tôi cung cấp một số tính năng và chức năng.

Chúng tôi sử dụng các Cookie sau:

 • Cookie tối cần thiết.Đây là những Cookie được yêu cầu cho việc vận hành Nền Tảng. Chúng bao gồm, ví dụ như, Cookie cho phép bạn đăng nhập vào các khu vực an toàn của Nền Tảng.
 • Cookie chức năng.Các Cookie này được sử dụng để nhận diện bạn khi bạn quay trở lại Nền Tảng. Điều này cho phép chúng tôi cá nhân hóa nội dung của chúng tôi cho bạn, chào đón bạn bằng tên và ghi nhớ sở thích của bạn (ví dụ: sự lựa chọn của bạn về ngôn ngữ hoặc khu vực). Các Cookie này hỗ trợ chức năng đăng nhập trên Nền Tảng trong khoảng thời gian 90 ngày.
 • Cookie mạng xã hội.Các Cookie này cho phép người dùng tạo tài khoản trên Nền Tảng bằng cách sử dụng đăng nhập hiện tại của họ đối với các Dịch Vụ khác (ví dụ như Twister, Facebook và Google).
 • Cookie đích.Các Cookie này ghi nhận việc truy cập của bạn vào Nền Tảng, các trang bạn đã truy cập và các liên kết bạn đã theo dõi, bao gồm cả các tương tác của bạn với các trang web hoặc ứng dụng khác. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để làm cho Nền Tảng và quảng cáo được hiển thị trên Nền Tảng phù hợp hơn với sở thích của bạn. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin này với các bên thứ ba cho mục đích như vậy. Các nhà cung cấp Dịch Vụ của chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin về các tương tác của bạn với Nền Tảng của chúng tôi để phục vụ việc quảng cáo theo mục tiêu trên các trang web và ứng dụng khác.
 • Cookie phân tích.Các Cookie phân tích là các hệ thống đo lường thống kê người xem mà chúng tôi sử dụng cho Dịch Vụ của mình để giúp chúng tôi đánh giá trang web mà bạn truy cập và cách bạn sử dụng Nền Tảng (xem dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết).

Nếu vì bất kỳ lý do nào mà bạn không muốn tận dụng các ưu thế của Cookie, bạn có thể vô hiệu hóa Cookie bằng cách thay đổi các thiết lập trên trình duyệt của mình. Tuy nhiên, nếu bạn làm như vậy, điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc bạn trải nghiệm Nền Tảng và chúng tôi sẽ không còn có thể cung cấp cho bạn nội dung được cá nhân hóa. Trừ khi bạn chọn không tham gia Cookie, chúng tôi sẽ cho rằng bạn đồng ý với việc sử dụng Cookie.

Tín hiệu “Không theo dõi” là các tùy chọn mà người dùng có thể thiết lập trên trình duyệt web của mình để giới hạn việc hoạt động của mình bị theo dõi trên các trang web của bên thứ ba hoặc các Dịch Vụ trực tuyến. Nền Tảng không phản hồi đối với tín hiệu "không theo dõi" trên trình duyệt web của bạn.

Phân tích thông tin

Trên Nền Tảng, chúng tôi sử dụng các công cụ phân tích bên thứ ba để giúp chúng tôi đo lường lưu lượng truy cập và xu hướng sử dụng đối với Dịch Vụ. Lưu lượng truy cập đề cập đến các luồng dữ liệu khác nhau xung quanh các hoạt động của người dùng trên Dịch Vụ. Những công cụ này, ví dụ như, thu thập các thông tin được gửi từ thiết bị của bạn hoặc Dịch Vụ của chúng tôi, bao gồm các trang bạn truy cập, các tính năng bổ sung, và thông tin khác giúp chúng tôi cải thiện Dịch Vụ. Thông tin sẽ được sử dụng để báo cáo và đánh giá các hoạt động và biểu mẫu của bạn với tư cách là người dùng Nền Tảng để cung cấp các dịch vụ phù hợp với các hoạt động này.

Công cụ phân tích bên thứ ba của chúng tôi là Google Analytics được cung cấp bởi Google, Inc (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ). Google Analytics sử dụng Cookie, các tệp văn bản nhỏ chứa một chuỗi các ký tự chữ và số và được lưu trữ trên máy tính của bạn. Google sẽ sử dụng thông tin này bao gồm địa chỉ IP bị cắt bớt của bạn để tập hợp các thống kê về việc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi hoặc để cung cấp các Dịch Vụ liên quan khác như được mô tả trên đây. Để biết thêm thông tin về cách Google Analytics thu thập và xử lý thông tin về bạn và thông tin về cách chọn không tham gia việc Google thu thập thông tin từ bạn, vui lòng nhấp vào đây. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm thông tin tại Điều Khoản Dịch Vụ và Chính Sách Quyền Riêng Tư của Google Analytics.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng "Facebook Pixel" của Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Hoa Kỳ ("Facebook"). Công cụ này được sử dụng cho mục đích quảng cáo để tiết lộ liệu bạn đã xem quảng cáo của chúng tôi trên Facebook hay chưa. Nếu bạn không muốn Facebook thu thập thông tin mô tả về bạn, bạn có thể chọn không tham gia việc sử dụng cookie của Facebook và Facebook Pixels tại đây.

3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin chúng tôi thu thập về bạn theo các cách thức sau:

 • để quản lý Nền Tảng (cụ thể là cung cấp Dịch Vụ cho bạn) và cho các hoạt động nội bộ, bao gồm mục đích khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, thống kê và khảo sát (tức là đảm bảo tính ổn định và sự an toàn của Nền Tảng) và thu hút phản hồi của bạn;
 • cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của Nền Tảng, khi bạn lựa chọn làm như vậy;
 • cá nhân hóa nội dung bạn nhận được và cung cấp cho bạn nội dung được thiết kế theo sự quan tâm của bạn;
 • cải tiến và phát triển Nền Tảng của chúng tôi và thực hiện các phát triển sản phẩm;
 • đo lường và nắm bắt hiệu quả quảng cáo mà chúng tôi mang đến cho bạn và những người dùng khác;
 • cung cấp cho bạn các dịch vụ dựa trên các cài đặt quốc gia bạn đã chọn, chẳng hạn như quảng cáo và nội dung khác có liên quan đến cài đặt quốc gia;
 • đưa ra các đề xuất và khuyến nghị cho bạn và những người dùng Nền Tảng khác về hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn hoặc những người dùng đó quan tâm;
 • cho phép người dùng khác nhận diện bạn thông qua chức năng "Tìm bạn bè" với tư cách là người dùng Dịch Vụ, cho phép bạn tìm người dùng khác và kết nối với họ trên Nền Tảng và hỗ trợ chức năng xã hội hóa của Dịch Vụ;
 • cung cấp cho bạn thông tin hồ sơ của bạn để gửi cho bất kỳ ai bạn chọn và cho phép bạn tham gia trên Nền Tảng và tương tác với những người dùng khác;
 • cung cấp thông tin có sẵn của bạn cho người dùng khác theo cài đặt quyền riêng tư mà bạn đã chọn cho thông tin tương ứng;
 • hiển thị cho bạn nội dung tương tự với nội dung bạn đã thích hoặc tương tác (bằng cách bình luận và/hoặc xem nội dung đó), nội dung từ khu vực của bạn cũng như nội dung từ người dùng mà bạn theo dõi;
 • hiển thị cho bạn các quảng cáo phù hợp với bạn;
 • quảng cáo Dịch Vụ và sử dụng thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như Nội Dung Người Dùng và nội dung video, bản ghi âm mà bạn có thể chọn để phát trên Nền Tảng của chúng tôi, như một phần của chiến dịch quảng cáo và tiếp thị của chúng tôi để quảng bá Nền Tảng;
 • cho phép Dịch Vụ tin nhắn của chúng tôi hoạt động (mặc dù thông tin này chỉ được xử lý nếu bạn chọn sử dụng chức năng này) và bạn có thể chọn xóa bất kỳ thông tin nào liên quan đến vấn đề này theo quyết định của bạn thông qua chức năng xóa bộ nhớ đệm trong phần cài đặt của Nền Tảng; và
 • giúp chúng tôi phát hiện hành vi lạm dụng, lừa dối và hoạt động bất hợp pháp trên Nền Tảng;
 • đảm bảo rằng bạn đủ tuổi để sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi (theo yêu cầu của pháp luật).
 • thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Dịch Vụ của chúng tôi;
 • để trao đổi thông tin với bạn.
 • cung cấp cho bạn hỗ trợ người dùng;
 • thực thi các điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi;
 • nhận thanh toán từ bạn và/hoặc thanh toán cho bạn, nếu có.

4. Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba được lựa chọn sau đây:

 • các đối tác kinh doanh của chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các chào ưu đãi đặc biệt thông qua Nền Tảng;
 • các đơn vị quảng cáo và các mạng lưới quảng cáo mà yêu cầu dữ liệu để lựa chọn và cung cấp quảng cáo cho bạn và những người dùng khác;
 • các nhà cung cấp lưu trữ đám mây để lưu trữ thông tin mà bạn cung cấp và cho các dịch vụ khắc phục sự cố, cũng như cho việc thực hiện bất kỳ hợp đồng nào mà chúng tôi ký kết với bạn;
 • các nhà cung cấp công cụ tìm kiếm và phân tích nhằm hỗ trợ chúng tôi trong việc tối ưu hóa và cải thiện Nền Tảng; và
 • các nhà cung cấp Dịch Vụ công nghệ thông tin;
 • trung tâm dữ liệu của chúng tôi và các máy chủ của các nhà cung cấp máy chủ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ thành viên hoặc bên liên kết nào thuộc hệ thống ứng dụng của chúng tôi, cho các mục đích nêu trên đây, để hỗ trợ cải thiện và tối ưu hóa Nền Tảng, nhằm ngăn chặn việc sử dụng trái phép, tăng số lượng người dùng, phát triển, thiết kế và phân tích thông tin hoặc cho mục đích kinh doanh nội bộ của chúng tôi (Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn).

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan công quyền hoặc các tổ chức khác theo yêu cầu của pháp luật, hoặc nếu việc chia sẻ thông tin đó là cần thiết hợp lý để:

 • tuân thủ nghĩa vụ, quy trình hoặc yêu cầu pháp lý;
 • thực hiện các thỏa thuận, chính sách và tiêu chuẩn khác, bao gồm cả việc điều tra bất kỳ vi phạm nào có thể xảy ra;
 • phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết theo cách khác vấn đề an ninh, lừa đảo hoặc các vấn đề về kỹ thuật; hoặc
 • bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, người dùng của chúng tôi, bên thứ ba hoặc công chúng khi được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép (bao gồm cả việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích chống lừa đảo và giảm rủi ro tín dụng).

Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba:

 • trong trường hợp chúng tôi bán hoặc mua bất kỳ cơ sở kinh doanh hoặc tài sản nào, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ tiết lộ dữ liệu của bạn cho người bán hoặc người mua tiềm năng của cơ sở kinh doanh hoặc tài sản đó; hoặc
 • nếu chúng tôi bán, mua, hợp nhất, được mua lại, hoặc hợp tác với các công ty hoặc cơ sở kinh doanh khác, hoặc bán một số hoặc tất cả tài sản của chúng tôi. Trong các giao dịch đó, thông tin người dùng sẽ nằm trong các tài sản được chuyển giao.

5. Quyền của bạn

Nếu bạn đã đăng ký tài khoản, bạn có thể truy cập và cập nhật một số thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của bạn và sử dụng các tính năng và chức năng có sẵn trong tài khoản đó.

Bạn có thể quản lý tính năng sở thích quảng cáo bên thứ ba đối với một số bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác để cung cấp quảng cáo trên Internet bằng cách nhấp vào đây và bằng cách sử dụng các lựa chọn có sẵn

Bạn có thể chọn không nhận email tiếp thị hoặc quảng cáo bằng cách sử dụng liên kết hoặc cơ chế “hủy đăng ký” được ghi chú trong email tiếp thị hoặc quảng cáo mà bạn nhận được từ chúng tôi.

Bạn có thể tắt chức năng thông tin vị trí trên thiết bị di động của mình nếu bạn không muốn chia sẻ GPS hoặc thông tin vị trí thiết bị di động của bạn với chúng tôi.

6. Bảo vệ an toàn thông tin của bạn

Chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng thông tin của bạn được xử lý an toàn và phù hợp với chính sách này. Thật không may, việc truyền đưa thông tin qua internet không thật sự an toàn tuyệt đối. Mặc dù chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ thông tin của bạn, ví dụ như, bằng mã hóa, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho thông tin của bạn được truyền đưa thông qua Nền Tảng; bạn phải chịu rủi ro đối với bất kỳ sự truyền đưa nào.

Chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để đảm bảo mức độ an toàn phù hợp với rủi ro về khả năng có thể xảy ra và mức độ nghiêm trọng khác nhau đối với các quyền và sự tự do của bạn và những người dùng khác. Chúng tôi duy trì các biện pháp kỹ thuật và tổ chức như vậy và sẽ sửa đổi chúng tùy từng thời điểm để cải thiện sự an toàn tổng thể đối với các hệ thống của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ, tùy từng thời điểm, đưa các liên kết đến và từ trang web của các mạng lưới đối tác, công ty quảng cáo và bên liên kết của chúng tôi. Nếu bạn theo một liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số này, xin lưu ý rằng các trang web đó có chính sách quyền riêng tư riêng của chính họ và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với các chính sách đó. Vui lòng kiểm tra các chính sách đó trước khi bạn đưa bất kỳ thông tin nào lên các trang web này.

Lưu ý rằng nếu bạn đăng tải một video, bản ghi âm, nội dụng do bạn tạo ra lên Nền Tảng lần đầu tiên, bạn sẽ được thông báo rằng bạn đang sử dụng Nền Tảng trên tài khoản công khai, nghĩa là nếu bạn đăng tải video hoặc bản ghi âm, mọi người dùng Nền Tảng đều có thể xem được video, bản ghi âm đó bất kể bạn có kết nối với người dùng đó hay không. Bạn có thể giới hạn người xem có quyền truy cập vào thông tin chứa trong thông tin mà bạn đăng tải lên Nền Tảng trong phần cài đặt quyền riêng tư của bạn như được nêu rõ trong cửa sổ thông tin. Các thay đổi đối với cài đặt quyền riêng tư trên Nền Tảng sẽ được áp dụng ngay lập tức và cũng tác động đến thông tin mà bạn đã đăng trong quá khứ. Chúng tôi sẽ xóa thông tin của bạn khỏi việc bạn sử dụng Nền Tảng khi bạn quyết định xóa UGV hoặc nội dung phát tương ứng hoặc các thông tin khác mà bạn đã cung cấp trong hồ sơ của mình.

7. Thời hạn lưu giữ thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng các tiêu chí sau để xác định khoảng thời gian mà chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn:

 • các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo hợp đồng đối với các thông tin liên quan;
 • (các) nghĩa vụ pháp lý theo (các) pháp luật và các quy định hiện hành để lưu giữ dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định;
 • quy định về các thời hiệu theo (các) pháp luật hiện hành;
 • các mục đích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi; và
 • các tranh chấp hoặc tranh chấp tiềm tàng.

Sau khi bạn chấm dứt việc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể lưu giữ thông tin của bạn theo định dạng tập hợp và ẩn danh. Bất kể quy định nào trên đây, chúng tôi cũng có thể giữ lại bất kỳ thông tin cá nhân nào cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, cho phép chúng tôi tranh trụng và giải quyết các tranh chấp, và thực hiện các thỏa thuận của chúng tôi.

8. Thông tin liên quan đến trẻ em

Nền Tảng không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi phát hiện thông tin cá nhân đã được thu thập từ một người dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ xóa thông tin này và chấm dứt tài khoản của người đó. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã thu thập thông tin từ một người dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

9. Thay đổi

Thông thường, chúng tôi sẽ thông báo cho tất cả người dùng về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với chính sách này, thông qua việc thông báo trên Nền Tảng của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn phải thường xuyên xem chính sách này để kiểm tra bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật ngày “Cập Nhật Mới Nhất” ở phần đầu của chính sách này, mà thể hiện ngày có hiệu lực của chính sách. Việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ sau ngày chính sách được cập nhật cấu thành sự chấp thuận của bạn đối với chính sách được cập nhật. Nếu bạn không đồng ý với chính sách đã cập nhật, bạn phải chấm dứt việc truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ.

10. Liên hệ

Mọi câu hỏi, ý kiến và đề nghị liên quan đến chính sách này được gửi đến:

 • Nhóm phát triển Education Development Hub("EDH")
 • Điện thoại: 0979398688
 • Địa chỉ email: [email protected]

Tag :

Tin 4Teen

Nữ sinh được mệnh danh thiên thần đồng phục sở hữu nhan sắc đỉnh cao

Nữ sinh được mệnh danh thiên thần đồng phục sở hữu nhan sắc đỉnh cao

Đó chính là Khương Thị Thanh Hằng (Hằng Bee) sinh năm 2002, từng khiến dân mạng dậy sóng với bộ ảnh trong sáng, dễ thương trong bộ đồng phục học sinh. Từ đó, nhắc đến Thanh Hằng là dân mạng gọi cô bằng biệt danh thiên thần đồng phục. Hiện nay, cô nàng đã là sinh viên của trường Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội và vẫn giữ vững phong độ nhan sắc như trước kia.

Tin Pháp luật

Vụ 57 hồ sơ khống: Cơ quan điều tra Viện Tối cao vào cuộc

Vụ 57 hồ sơ khống: Cơ quan điều tra Viện Tối cao vào cuộc

(PLO)- "Tôi không dám kết luận việc làm khống 57 hồ sơ có cấu thành tội phạm hay không. Tuy nhiên, ngày hôm kia Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã làm việc với chúng tôi".