Sau clip dưới nước khuynh đảo dân tình, Angela Phương Trinh tiếp tục có động thái gây tò mò

13/01/2021 21:24(4 ngày trước)
Nguồn :  

Mỹ nhân ăn chay ẩn ý nhận là nữ thần sau clip nóng bỏng.

'+ 'To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that '+ 'supports HTML5 video'+ '

' + '', videozplayer_2d8961, videoAds1Conf = { "tempVast":"https://cdn.eva.vn/upload/html/tempvast.xml", "poster": "https://cdn.eva.vn/upload/1-2021/images/2021-01-11/1610360849-trinh.jpg", "offsetWatchPercent": 20, "stopOtherOnPlay": true, "parentVid": parentVid, "skipAble": true, "skipTime": 5000, /*CDN_DOMAIN_HLS*/ "skipAdsBtnContent": "Skip Ad", "showMinBar" : false, "performanceTrack": true, "showAdVol": true, "VIDEOID": "zplayer_2d8961", "minAble": true,"vidTitle" : "Sau clip dưới nước khuynh đảo dân tình, Angela Phương Trinh tiếp tục có động thái gây tò mò", "viewportAutoPlay": true, "vidVol" : "0.15", "adVol" : "0.15", "prerollTimeEnd" : 31, "midrollTimeEnd" : 15, "postrollTimeEnd" : 30, "skipAdsBtnPos": "bottom-left", "fastSeek": {step: 5}, /**/ /*"fastSeek": {step: 5},*/ "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0", "adLoadTimeout" : 8000 ,"vastUri": "https%3A%2F%2Fpubads.g.doubleclick.net%2Fgampad%2Fads%3Fsz%3D640x360%26iu%3D%2F214571812%2Feva.pc.langsao.preroll.528x297%26impl%3Ds%26gdfp_req%3D1%26env%3Dvp%26output%3Dvast%26unviewed_position_start%3D1%26url%3Dhttps%253A%252F%252Feva.vn%252Fsao-viet%252Fsau-clip-duoi-nuoc-khuynh-dao-dan-tinh-angela-phuong-trinh-tiep-tuc-co-dong-thai-gay-to-mo-c337a461167.html%26description_url%3Dhttps%253A%252F%252Feva.vn%252Fsao-viet%252Fsau-clip-duoi-nuoc-khuynh-dao-dan-tinh-angela-phuong-trinh-tiep-tuc-co-dong-thai-gay-to-mo-c337a461167.html%26correlator%3D1610547892%26ambient%26ambient%3D1" ,"vastUriPost" : "" ,"vastUriMid" : "" ,"midTime": 10 ,"adVolIncrease": 0.5 ,"showVolIncreasement": true ,"tracking": { "video": { "eventsToTrack": ["percentsPlayed","end"], "vidDuration": 12, } } /*FALL_BACK*/ /*PLAYLIST_ITEM*/ /*DRM_VIDEO*/ /**/ /**/ } if(document.getElementById(parentVid)){ if(document.getElementById(parentVid).innerHTML.trim() == ""){ loadVidzplayer_2d8961(); vidLoaded = true; } } function loadVidzplayer_2d8961(){ dynamicId = new Date().valueOf(); vidId = "my-video-multiple1_"+dynamicId; videoAds1Conf.VIDEOID = vidId; if(vidLoaded==true){ videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false; } var newVideStr = videoElmStr.replace(/__VIDIDzplayer_2d8961__/g, vidId); document.getElementById(parentVid).innerHTML = newVideStr; videozplayer_2d8961 = new videoObj(videoAds1Conf); playerEventszplayer_2d8961(videozplayer_2d8961); if(!document.getElementById(parentVid).classList.contains(parentVid+"_loaded")){ document.getElementById(parentVid).className += " "+parentVid+"_loaded"; } videozplayer_2d8961.player.on("videoended", function(){ window.autoplayAllowed_24hPlayer = false; videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false; videoAds1Conf.autoplay = false; var videoConf = videoAds1Conf; videoConf.viewportAutoPlay = false; var element = document.getElementById(videoConf.VIDEOID); // element.parentNode.removeChild(element); // videozplayer_2d8961 = undefined; videozplayer_2d8961.player.dispose(); loadVidzplayer_2d8961(); }); } function playerEventszplayer_2d8961(videozplayer_2d8961){ videozplayer_2d8961.player.on("onPrerollError", function(name) { var objVideos = videojs(vidId+"_html5_api"); if(!objVideos.muted()){ var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumePanel.volumeControl.volumeBar.getPercent()); if(objVideos.autoplay()){ objVideos.volume(Math.round(pVol)); }else{ objVideos.volume(0.15); } }else{ objVideos.volume(0.15); } }); videozplayer_2d8961.player.on("onPlay", function(name) { videozplayer_2d8961.player.on("AE_completed", function(name) { var objVideos = videojs(vidId+"_html5_api"); if(!objVideos.muted()){ var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumePanel.volumeControl.volumeBar.getPercent()); if(objVideos.autoplay()){ objVideos.volume(Math.round(pVol)); }else{ objVideos.volume(0.15); } }else{ objVideos.volume(0.15); } }); //console.log("listener onPlay: "); var docPlayVideo_zplayer_2d8961 = document.getElementById("zplayer_2d8961_ga"); if(docPlayVideo_zplayer_2d8961){ docPlayVideo_zplayer_2d8961.innerHTML = ''; } // begin 5/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc var docVideoPlay_zplayer_2d8961 = document.getElementById('zplayer_2d8961_content_play'); docVideoPlay_zplayer_2d8961.innerHTML= ''; // end 5/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc //Begin 14-07-2017 : Thangnb tracking_google_tag_manager_video //End 14-07-2017 : Thangnb tracking_google_tag_manager_video //Begin 05-04-2018 : Thangnb gan_tracking_play_video_ben_thu_ba if(document.getElementById("tracking_play_video_ben_thu_bazplayer_2d8961")){ document.getElementById("tracking_play_video_ben_thu_bazplayer_2d8961").innerHTML = ''; } //End 05-04-2018 : Thangnb gan_tracking_play_video_ben_thu_ba var div_tracking_onplay_duration_zplayer_2d8961 = document.getElementById("onplay_tracking_durationzplayer_2d8961"); if (div_tracking_onplay_duration_zplayer_2d8961) { div_tracking_onplay_duration_zplayer_2d8961.innerHTML = ''; console.log("Tracking tong video Duration"); } }); // Begin 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top videozplayer_2d8961.player.on('onPrerollStart', function(name){ //console.log('ON PREROLL START'); docGaPreroll_zplayer_2d8961 = document.getElementById('zplayer_2d8961_ga_preroll'); if(docGaPreroll_zplayer_2d8961){ docGaPreroll_zplayer_2d8961.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ var docPreroll_zplayer_2d8961 = document.getElementById('zplayer_2d8961_content_preroll'); docPreroll_zplayer_2d8961.innerHTML = ''; /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_2d8961.player.on('onOverlayStart', function(name){ //console.log('ON OVERLAY START'); docGaOverlay_zplayer_2d8961 = document.getElementById('zplayer_2d8961_ga_overlay'); if(docGaOverlay_zplayer_2d8961){ docGaOverlay_zplayer_2d8961.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ var docOverlay_zplayer_2d8961 = document.getElementById('zplayer_2d8961_content_overlay'); docOverlay_zplayer_2d8961.innerHTML = ''; /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_2d8961.player.on('onPostRollStart', function(name){ //console.log('ON POSTROLL START'); docGaPostroll_zplayer_2d8961 = document.getElementById('zplayer_2d8961_ga_overlay'); if(docGaPostroll_zplayer_2d8961){ docGaPostroll_zplayer_2d8961.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ var docPostroll_zplayer_2d8961 = document.getElementById('zplayer_2d8961_content_postroll'); docPostroll_zplayer_2d8961.innerHTML = ''; /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_2d8961.player.on("AE_AUTO_MUTED", function (name) { var div_auto_preroll_mute_zplayer_2d8961 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_mutezplayer_2d8961"); if (div_auto_preroll_mute_zplayer_2d8961) { div_auto_preroll_mute_zplayer_2d8961.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AUTO MUTE"); } }); videozplayer_2d8961.player.on("AE_AUTO_UNMUTED", function (name) { var div_auto_preroll_unmute_zplayer_2d8961 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_unmutezplayer_2d8961"); if (div_auto_preroll_unmute_zplayer_2d8961) { div_auto_preroll_unmute_zplayer_2d8961.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AUTO UNMUTE"); } }); videozplayer_2d8961.player.on("AE_MANUAL_MUTED", function (name) { var div_auto_preroll_mute_zplayer_2d8961 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_mutezplayer_2d8961"); if (div_auto_preroll_mute_zplayer_2d8961) { div_auto_preroll_mute_zplayer_2d8961.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_MANUAL_MUTED"); } }); videozplayer_2d8961.player.on("AE_MANUAL_UNMUTED", function (name) { var div_auto_preroll_unmute_zplayer_2d8961 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_unmutezplayer_2d8961"); if (div_auto_preroll_unmute_zplayer_2d8961) { div_auto_preroll_unmute_zplayer_2d8961.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_MANUAL_UNMUTED"); } }); videozplayer_2d8961.player.on("AE_USER_MUTED", function (name) { var div_user_preroll_mute_zplayer_2d8961 = document.getElementById("tracking_user_am_thanh_preroll_mutezplayer_2d8961"); if (div_user_preroll_mute_zplayer_2d8961) { div_user_preroll_mute_zplayer_2d8961.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_USER_MUTED"); } }); videozplayer_2d8961.player.on("AE_USER_UNMUTED", function (name) { var div_user_preroll_unmute_zplayer_2d8961 = document.getElementById("tracking_user_am_thanh_preroll_unmutezplayer_2d8961"); if (div_user_preroll_unmute_zplayer_2d8961) { div_user_preroll_unmute_zplayer_2d8961.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_USER_UNMUTED"); } }); videozplayer_2d8961.player.on("onStop", function(name) { //console.log("listener onStop: "); }); videozplayer_2d8961.player.on("content_first_quarter", function (name) { var div_tracking_duration_firtszplayer_2d8961 = document.getElementById("tracking_duration_firstzplayer_2d8961"); if (div_tracking_duration_firtszplayer_2d8961) { div_tracking_duration_firtszplayer_2d8961.innerHTML = ''; } console.log("Video content_first_quarter"); }); videozplayer_2d8961.player.on("content_second_quarter", function (name) { var div_tracking_duration_secondzplayer_2d8961 = document.getElementById("tracking_duration_secondzplayer_2d8961"); if (div_tracking_duration_secondzplayer_2d8961) { div_tracking_duration_secondzplayer_2d8961.innerHTML = ''; } console.log("Video content_second_quarter"); }); videozplayer_2d8961.player.on("content_third_quarter", function (name) { var div_tracking_duration_thirdzplayer_2d8961 = document.getElementById("tracking_duration_thirdzplayer_2d8961"); if (div_tracking_duration_thirdzplayer_2d8961) { div_tracking_duration_thirdzplayer_2d8961.innerHTML = ''; } console.log("Video content_third_quarter"); }); videozplayer_2d8961.player.on("content_complete", function (name) { var div_tracking_duration_completezplayer_2d8961 = document.getElementById("tracking_duration_completezplayer_2d8961"); if (div_tracking_duration_completezplayer_2d8961) { div_tracking_duration_completezplayer_2d8961.innerHTML = ''; } console.log("Video content_complete"); }); } videoAdsInitzplayer_2d8961 = true; } // Ga video load luôn được chạy var docLoadTrang = document.getElementById('zplayer_2d8961_content_ga');docLoadTrang.innerHTML= ''; function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom<0); }="" var="" zplayer_2d8961vpelm="document.getElementById(" "zplayer_2d8961"="" );="" var="" viszplayer_2d8961="(function" ()="" {="" var="" statekey,="" eventkey,="" keys="{" hidden:="" "visibilitychange",="" webkithidden:="" "webkitvisibilitychange",="" mozhidden:="" "mozvisibilitychange",="" mshidden:="" "msvisibilitychange"="" };="" for="" (statekey="" in="" keys)="" {="" if="" (statekey="" in="" document)="" {="" eventkey="keys[stateKey];" break;="" }="" }="" return="" function="" (c)="" {="" if="" (c)="" document.addeventlistener(eventkey,="" c);="" return="" !document[statekey];="" }="" })();="" var="" videoads1elmzplayer_2d8961="document.getElementById(" v-24hcontainer_zplayer_2d8961");"="" document.addeventlistener("domcontentloaded",="" function="" ()="" {="" if(videoads1elmzplayer_2d8961){="" var="" videoadsinitzplayer_2d8961="false;" var="" checktabactivezplayer_2d8961="setInterval(function" ()="" {="" if="" (inviewport(videoads1elmzplayer_2d8961)="" &&="" viszplayer_2d8961()="" &&="" !videoadsinitzplayer_2d8961="" &&="" typeof(window.videojs)="" !="=" "undefined"="" &&="" (typeof(google)="" !="=" "undefined"="" ||="" adblockcheckedstatus)="" &&="" videoobj)="" {="" initvideozplayer_2d8961();="" clearinterval(checktabactivezplayer_2d8961);="" }="" },="" 100);="" }="" },="" false);="">< script/="">

XEM VIDEO: Clip dưới nước "gây bão" những ngày qua củaAngela Phương Trinh.

Sau hơn 1 ngày gây xôn xao với clip ngâm mình trong hồ nước đầy nóng bỏng, Angela Phương Trinh tiếp tục làm cư dân mạng đổ dồn sự chú ý với dòng trạng thái mới nhất trên mạng xã hội. Mỹ nhân ăn chay ẩn ý tự nhận mình là nữ thần: "Hãy tỏa ánh hào quang như một nữ thần, bởi nơi đó sẽ tràn ngập ánh sáng với ánh nhìn đối diện khi bạn bước đến".

Bên cạnh đó, loạt ảnh đi kèm cũng làm dân tình mê mệt ngắm khi nữ diễn viên diện váy cổ yếm khoe lưng trần và đường cong cơ thể. Đông đảo người hâm mộ khen ngợi vẻ đẹp thoát tục mà vẫn đầy hấp dẫn sau nhiều năm vắng bóng showbiz. 

Sau clip dưới nước khuynh đảo dân tình, Angela Phương Trinh tiếp tục có động thái gây tò mò - 1

Angela Phương Trinh ẩn ý tự nhận mình là nữ thần.

Sau clip dưới nước khuynh đảo dân tình, Angela Phương Trinh tiếp tục có động thái gây tò mò - 3

Tấm hình mới khoe lưng trần làm dân mạng mải ngắm không kém gì đoạn clip 10s nóng bỏng.

Bài đăng của Angela Phương Trinh nhanh chóng nhận lượt tương tác "khủng" với hơn 23 nghìn lượt yêu thích, hàng trăm bình luận chỉ sau một đêm. Một số cư dân mạng cũng phát hiện những hình ảnh máy móc bên cạnh "bà mẹ nhí" càng làm tăng thêm nghi vấn cô sắp trở lại showbiz là có cơ sở.

Không ít người đồn đoán Phương Trinh tham gia một bộ phim mới, MV ca nhạc hay một đoạn video quảng cáo. Song phía nữ diễn viên vẫn kiên quyết im lặng, không lên tiếng về những hình ảnh, clip mới này.

Sau clip dưới nước khuynh đảo dân tình, Angela Phương Trinh tiếp tục có động thái gây tò mò - 4

Không thể phủ nhận sau 3 năm ăn chay và thường xuyên tập luyện, Phương Trinh đẹp lên trông thấy.

Sau clip dưới nước khuynh đảo dân tình, Angela Phương Trinh tiếp tục có động thái gây tò mò - 5

Nhiều cư dân mạng để lại bình luận khen cô "tâm sinh tướng".

Hơn 3 năm qua, Angela Phương Trinh bình tâm với cuộc sống ăn chay, học đạo, không còn muốn gây chú ý dư luận bằng vẻ đẹp gợi cảm hay phát ngôn gây tranh cãi như xưa. Cô và em gái thường xuyên làm từ thiện sau thời gian tĩnh tâm tại chùa.

Phương Trinh từng thừa nhận sự nghiệp sẽ tụt lùi khi lựa chọn lối sống mới nhưng cô hài lòng đổi lại được sự bình an trong tâm hồn. Thế nhưng hàng loạt động thái mới này khiến người hâm mộ đặt ra nghi vấn cho sự tái xuất nghệ thuật của mỹ nhân 9x.

Sau clip dưới nước khuynh đảo dân tình, Angela Phương Trinh tiếp tục có động thái gây tò mò - 6

Phương Trinh từng được gọi là "nữ hoàng thị phi" vì dính nhiều scandal như yêu đại gia lớn tuổi, ăn mặc hở hang hay phát ngôn sốc...

Sau clip dưới nước khuynh đảo dân tình, Angela Phương Trinh tiếp tục có động thái gây tò mò - 7

Tuy nhiên gần 3 năm qua cô đã có cuộc sống ý nghĩa khi dành thời gian tu tập tại chùa và phát nguyện ăn chay trọn đời, có sự thay đổi cả về lối sống và ngoại hình.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/sau-clip-duoi-nuoc-khuynh-dao-dan-tinh-angela-phuong-...

Angela Phương Trinh gây bão với clip 5s gợi cảm ngâm mình dưới nước

Angela Phương Trinh "gây bão" với clip 5s gợi cảm ngâm mình dưới nước

Sau thời gian "ở ẩn", nữ diễn viên bỗng làm dân mạng xôn xao vì cảnh nô đùa dưới nước, khoe vòng một căng đầy.

Bấm xem >>

Theo Tracy (thoidaiplus.giadinh.net.vn)

Tag :Clip ,Angela Phương Trinh ,Đạo tình ,Thái Trinh ,Tứ Phủ ,Huỳnh Phương ,Hai Phượng ,Từ Đông Đông ,Hà Tĩnh ,Dân trí ,Phù Dao ,Ái Phương ,Đông Đông

Tin Kinh tế

Bình Dương: Triệt phá sòng bạc bắt 14 đối tượng, thu 850 triệu đồng

Bình Dương: Triệt phá sòng bạc bắt 14 đối tượng, thu 850 triệu đồng

Kinhtedothi - Để được vào đánh bạc, mỗi người phải nộp 4 triệu đồng “tiền đường”. Ngoài ra, đối tượng tổ chức còn cho các con bạc vay nặng lãi khi có nhu cầu vay tiền để sát phạt.

Tin 4Teen

Dàn Á hậu, người đẹp HHVN khuấy động Chủ nhật Đỏ tại TPHCM

Dàn Á hậu, người đẹp HHVN khuấy động Chủ nhật Đỏ tại TPHCM

TPO - TOP 5 Hoa hậu Việt Nam đã đến với Chủ nhật Đỏ 2021 tại TPHCM và góp phần lan tỏa ý nghĩa thông điệp "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi".

Tin Pháp luật

Thảm án con trai chém chết bố mẹ, em trọng thương rồi tự tử

Thảm án con trai chém chết bố mẹ, em trọng thương rồi tự tử

(NLĐO)- Một vụ thảm án vừa xảy ra tại tỉnh Lai Châu khi người con trai đốt quần áo bằng bếp gas bị mẹ phát hiện liền dùng dao chém chết bố mẹ, chém em trai trọng thương rồi sau đó cắt cổ tự tử.

Tin Gia đình

Lý giải nguyên nhân 24 trẻ tai biến nặng sau tiêm chủng

Lý giải nguyên nhân 24 trẻ tai biến nặng sau tiêm chủng

Thống kê từ 1/1 - 30/9/2020, toàn quốc có 16.307 trường hợp phản ứng thông thường và 25 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, trong đó, 12 trường hợp tử vong.