Kinh tế tư nhân tiếp tục là động lực quan trọng | Doanh nhân

04/03/2021 01:01(1 tháng trước)
Nguồn :  

Trên thực tế hiện nay, phần đông doanh nghiệp tư nhân hiện nay chủ yếu vẫn là nhỏ và siêu nhỏ, sức cạnh tranh và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn thấp.

Vì vậy, đề nghị Chính phủ, các cấp, các ngành cần tiếp tục có những quyết sách phù hợp với nhu cầu và năng lực phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Những quyết định hoặc quy định về khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân cần đồng bộ, thống nhất từ trên xuống dưới.

Đặc biệt, cần tránh sự bất cập, chồng chéo, coi doanh nghiệp là đối tượng bị điều chỉnh nên thường gặp rất nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh. Trong cải cách về thể chế, rất cần tăng cường sự tham gia của Bộ Tư pháp và các tổ chức như VCCI…

Đánh giá của bạn:

Tag :Anh Tú ,Từ đó ,Từ Đông Đông

Tin Kinh tế

PJICO ra mắt 2 sản phẩm mới bảo hiểm bệnh ung thư, bệnh hiểm nghèo

PJICO ra mắt 2 sản phẩm mới bảo hiểm bệnh ung thư, bệnh hiểm nghèo

Ngày 15/04/2021, tại khách sạn Daewoo - Hà Nội, Tổng công ty CP bảo hiểm Petrolimex (PJICO) chính thức triển khai phần mềm Portal bán bảo hiểm qua đại lý Petrolimex, đồng thời, ra mắt sản phẩm mới là bảo hiểm bệnh ung thư và bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cũng được bán qua hệ thống này.