Cà Mau tăng cường các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

07/11/2019 18:29(11 ngày trước)
Nguồn :  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Nội dung chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để cải thiện môi trườngđầu tư, kinh doanh và thu hút đầu tư của tỉnh có chuyển biến tích cực; chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh được cải thiện; việc đối thoại, giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc chodoanh nghiệpđược quan tâm thực hiện; công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả.

Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư vẫn còn nhiều hạn chế; số lượngdự ánđầu tư vào tỉnh còn ít, tiến độ thực hiện chậm; cải cách thủ tục hành chính có lúc, có nơi chưa hiệu quả; quy hoạch một số ngành, lĩnh vực thiếu đồng bộ; cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án có mặt chưa tốt; vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu trong giải quyết công việc đối với người dân và doanh nghiệp; hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp đầu tư chưa đồng bộ; chỉ số PCI của tỉnh đạt thấp.

.

Cà Mau tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực mạnh đầu tư vào tỉnh.

Do đó, để tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu phát triểnkinh tế- xã hội của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả một số nội dung trọng tâm sau.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở phải xem công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, quan trọng trong công tác chỉ đạo điều hành, là mục tiêu quan trọng trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tinh thần và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp, theo hướng thân thiện, đồng hành, chia sẻ.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm rà soát, cắt giảm mạnh các thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp; nghiên cứu, điều chỉnh các cơ chế, chính sách, thủ tục chưa phù hợp, gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp nhằm tạo môi trường đầu tư thật sự thuận lợi, thông thoáng, thu hút các nhà đầu tư chiến lược có tiềm lực mạnh đầu tư vào tỉnh.

Tổ chức rà soát, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm các cơ quan liên quan đối với kết quả thực hiện các chỉ số thành phần PCI của tỉnh, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá để cải thiện và nâng thứ hạng về chỉ số PCI của tỉnh; phấn đấu đưa chỉ số PCI của tỉnh nằm trong nhóm trung bình khá của cả nước vào năm 2020.

Khẩn trương hoàn thành quy hoạch tỉnh; tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các loại quy hoạch sử dụng đất, chú ý quy hoạch xây dựng phải đảm bảo đồng bộ, phù hợp với thực tiễn, gắn với thực hiện công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp trên nhiều kênh khác nhau, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp cận. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo mặt bằng sạch để phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp; quan tâm xây dựng hệ thống hỗ trợ cho doanh nghiệpkhởi nghiệp. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, thường xuyên phối hợp khảo sát nhu cầu lao động của doanh nghiệp để có kế hoạch đào tạo nghề phù hợp, đáp ứng kịp thời nhu cầu lao động cho doanh nghiệp, nhất là lao động có tay nghề cao.

Phát huy vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp, các hội ngành nghề trong tham gia đóng góp xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra sau cấp giấy chứng nhận đầu tư; thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư. Đồng thời, kiên quyết xử lý các dự án vi phạm tiến độ theo quy định của pháp luật; bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh thật sự thông thoáng, bình đẳng, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, nhất là nguồn lực đất đai, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, tập trung lựa chọn các nhà đầu tư có tiềm lực đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế của tỉnh; gắn hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh với chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia, kế hoạch xúc tiến đầu tư của các bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong cả nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số và các kênh thông tin phù hợp để xúc tiến đầu tư, tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Tăng cường công tác thanh tra hành chính, thanh tra công vụ; xử lý nghiêm các biểu hiện tắc trách, nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp; phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và cơ quan chức năng của cơ quan, đơn vị về việc thực hiện các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, công tác phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ Chỉ thị này và tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị chỉ đạo UBND các cấp, các sở, ngành chức năng xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp các ban đảng Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tag :Cac ,Tru ,anh ,Pháp ,Anh Tú ,Mã Trường ,Hoàng Văn Thụ ,Đông Nhi ,Đạo tình ,Lý Tiểu Lộ ,Bao Binh Dinh ,Tin bão mới nhất 2019 ,Tin Bao Moi Nhat ,Nguyễn Trần Trung Quân ,Phương Dung ,Đô đốc Nguyễn Văn Hiến ,Nguyễn Văn Hiến ,Lý Nhã Kỳ ,Đàm Phương Linh ,Lối nhỏ ,Hoàng quý phi Thái Lan ,Phương Anh Đào ,Phụ Nữ Là Gì ,Trương Bá Chi ,thể thao ,Tot ,Thanh Bạch ,Thái Trinh - Quang Đăng ,Mi Vân ,Thái Trinh ,Minh Nhí ,Lien Minh huyen thoai ,Liên Quân ,Lien Minh ,Công Phượng ,Bán chồng tập 20 ,Hương Ly ,Cao Thái Hà ,Đà Nẵng đấu với Thanh Hóa ,Tru Tiên ,Hứa Vĩ Văn ,Vũ Thu Phương ,Tai Nạn Cầu Thanh Trì ,Ống hút cỏ ,Trò đùa tử thần ,Lời chúc Trung thu ,Hình ảnh trung thu ,Bồ Đào Nha ,Trần Phi Vũ ,Ngày trùng cửu ,Lý Tử Thất ,Đào Thị Hương Lan ,IT 2 ,Nhã Phương ,Nguyễn Công Phượng ,Phạm Nhật Vũ và Phạm Nhật Vượng ,Phạm Nhật Vượng ,Bác Hồ mất ,Vụ thảm sát ,Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ,Ốc Thanh Vân ,Hồ Chí Minh ,Thanh Lan ,Tình hình bão mới nhất ,Truyền thái y ,Sự Kiện Liên Quân ,Công Chúa Cát ,Đại úy công an ,Nhà Trắng Thất Thủ ,Phượng Vu Cửu Thiên ,Lương Tam Quang ,Chùa diệu pháp ,Bộ Công an ,Địa đạo cá sấu tử thần ,Những nhân viên gương mẫu ,Vu Lan báo hiếu ,Truc Tiep K ,Nam Anh ,Phú Quốc ,Neu ,Chè đậu đỏ ,Thất tịch ,Ngày Thất Tịch ,Kin Nguyễn ,Quảng Nam đấu với Thanh Hóa ,Bão mới nhất năm 2019 ,Sử Hộ Vương ,Trúc Nhân ,Thông Tin Bão Mới Nhất ,Tin Bão Khẩn Cấp ,Hoàng Hạnh ,Thống nhất trong đa dạng ,Hà Văn Nam ,Hiền Hồ ,Vũ Anh Cường ,Trương hoà Bình ,Đàm Thu Trang ,trung thu ,Bảo Anh ,Trần Minh Ánh ,Điều ba Mẹ chưa kể ,Tai nạn Tuyên Quang ,Chí Nhân ,Nhậm Đạt Hoa ,Trần Bắc Hà ,Về nhà đi con Bao nhiêu tập ,Nam Định đấu với Thanh Hóa ,Tình hình Biển Đông ,Phố cổ Hội An ,Đà Nẵng ,Vua sư tử ,Khối D ,Khối C ,Lương Bằng Quang ,Mẹ kế ,Tây Du Ký ,Ma Đạo Tổ Sư truyện ,Đập Tam Hiệp ,Hào Tình 2 ,Ban Kinh tế Trung ương ,Minh Hằng ,bão số 2 ,Tin bão mới nhất năm 2019 ,Quyền Linh ,Đáp án chính thức của Bộ năm 2019 ,Đáp án đề lý 2019 ,Đề hóa 2019 ,Đáp án Hoá 2019 ,Bảo Hân ,Ma đạo tổ sư ,Phạm Băng Băng ,ĐÁP ÁN tổ hợp tự nhiên 2019 ,Đáp án đề hóa 2019 ,Đáp án lý 2019 ,Vợ chồng A Phủ ,Phạm Văn Tam ,Đề thi văn ,Phương thức biểu đạt ,Chúc thi tốt ,Đất nước ,Vợ Nhặt ,Để Mị nói cho mà nghe ,Ngày của Cha 2019 ,Thiếu uý biên phòng nổ súng ,Ngày của bố ngày của ba ,ngày của mẹ ,Nam Định đấu với Đà Nẵng ,Hoa đạo ,Thanh tra Bộ Xây dựng ,Công viên nước Thanh Hà ,Thổ Nhĩ Kỳ đấu với Pháp ,Ấn Độ và Thái Lan ,Trực tiếp Thái Lan Ấn Độ ,Truyền hình trực tiếp ,Thái Lan Ấn Độ ,Hà Lan đấu với Anh ,Nguyễn Văn Thể ,Đình Trọng ,Đinh Hiền Anh ,nấm mối ,Nguyễn Văn Tố ,Truc ,Cầu Tân Nghĩa ,Quốc Trường ,Quốc tế thiếu nhi ,Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi ,Trần Đình Trọng ,Thanh Hóa đấu với Nam Định ,Biển Đông ,Báo nói dân trí ,Đỗ Nhật Nam ,Chồng bị vợ cắt ,Chị Trợ Lý Của Anh ,Ba người chồng ,Cua Mặt Trăng ,Hai Phượng ,Vợ ba ,Vương Nguyên ,Diêu Tử Linh ,Từ Hiểu Đông ,Ảnh Bác Hồ ,Hải Phòng đấu với Thanh Hóa ,Hoa xác thối ,Bao ha tinh ,Người vợ ba ,Ghế tình yêu ,Ket qua ,Tề Trí Dũng ,Nguyễn Bá Cảnh ,Du Thiên ,Cần tây ,Lời chúc Ngày của mẹ ,Ngày của Mẹ 2019 ,Diệu Nhi ,Trần Quốc Vượng ,Trần Văn Chơn ,Vụ án Đoàn Thị Hương ,Đoàn Thị Hương ,Về nhà đi con tập 20 ,Nguyễn Phú Trọng ,Quốc tang ,Quốc tang 2019 ,Đua xe đạp ,Xe hơi ,Người mẫu Như Hương ,Vương Tổ Hiền ,Đảo nam du ,Nam Cao ,điều hòa ,Ông Nguyễn Phú ,Nguyễn Phú Trọng mới nhất ,Ông Nguyễn Phú Trọng ,Thiên Linh Cái ,Đóa Nhi ,Y thien dong ky 2019 ,Trương Hồ Phương Nga ,Phương Thanh ,Ngân hàng ,Phạm Nhật Vũ ,Lỗ đen ,Trương Đan Phong ,Hố đen vũ trụ ,Thi năng lực ,Về nhà đi con tập 2 ,Hồ Quang Hiếu ,Đám tang anh Vũ ,Chùa Ấn Quang ,Cao Bằng ,Nguyễn Đình Trung ,Về nhà đi con ,Trần Nghĩa ,Văn khấn Thanh Minh ,Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng ,Chế Linh ,Ung thư đại tràng ,Anh Vũ mất ,Đá phạt trực tiếp ,Hoa loa kèn ,Đan Trường ,Trung Nguyên ,Trung Quốc đấu với Thái Lan ,Ngày hạnh phúc ,Ngày Quốc tế hạnh phúc ,Quốc tế Hạnh phúc ,Nguyễn Tấn Dũng ,Thành phố Hồ Chí Minh ,Yêu Nhầm Bạn Thân ,Mẹ yêu ,ngày Quốc tế Phụ nữ ,Quốc tế Phụ nữ ,Tan y thien kiem 2019 ,Tân y thien dong ky 2019 ,Đảo Thị Tứ ,Minh Như ,Thủ đô nước Anh ,Hội nghị thượng đỉnh là gì ,Ga Đồng Đăng ,Đại Nhân ,Hạo Lan truyện ,Mối Tình Đầu ,Nguyễn Thị Thu ,Đời là thế thôi ,Vụ án Thiên Linh Cái ,đền Trần Nam Định ,Nguyễn Phúc Thanh ,Chủ tịch và cái kết ,Minh nghi ,Lý Thấm ,Tình Đầu Thơ Ngây ,Chùa Tam Chúc Hà Nam ,Ngày Thần Tài là ngày bao nhiêu 2019 ,Xem K ,Xem tử vi 2019 ,Ngày mở hàng tốt năm 2019 ,2019 Kỷ Hợi ,Ngày Thần tài ,Hướng xuất hành 2019 ,Chùa Tam Chúc ,Ảnh năm mới 2019 ,Năm Kỷ Hợi ,Kỷ Hợi 2019 ,Kỷ Hợi ,Xem Ngày Tốt ,năm mới 2019 ,năm 2019 Là năm Con gì ,năm 2019 là năm Gì ,Hướng xuất hành năm 2019 ,Tử vi 2019 ,Táo quân 2019 ,Ngày tốt đầu Năm 2019 ,Hoàng Công Lương ,Lương Cường ,Tính ngày ,Táo quân ,Phụ lục tình yêu ,Vũ Nhôm ,Cầu thủ Nhật Bản ,Trực tiếp ,Thanh Trần ,Bao The Thao ,Thái Lan Trung Quốc ,Tin The Thao Nhanh ,Tinh trùng ,Phương Ly ,vườn hoa Hà Đông ,Lý Dịch Phong ,Nguyễn Trọng Tạo ,Trương Vũ Kỳ ,Hinh Anh Nam Moi 2019 ,Năm Mới 2019 Là Năm Con Gì ,chúc năm mới ,Lời Chúc Năm Mới Cho Người Yêu ,Lời chúc năm mới 2019 ,Tử vi năm 2019 ,Lời chúc năm mới ,Đinh Tiến Đạt ,Minh Lan truyện ,Ngân Văn Đại ,Trương Nam Thành ,Ngày Đông chí ,Đông Nam Á ,Đinh Thanh Bình ,Phạm Hương ,Tai nạn đi bão ,Văn Quyến ,Vũ Văn Thanh ,Cờ Hàn Quốc ,Phi Nhung ,Nguyễn Thành Tài ,Ảnh chế Công Phượng ,Văn Quyết ,Nguyễn Văn Quyết ,Giá Ngày Đầu Đừng Nói Thương Nhau ,đề minh họa 2019 ,Minh Tú ,Trương Phương ,thông báo nghỉ bão ,Mật Vụ Giải Cứu ,cá tra dầu ,Nguyễn Thanh Hóa ,Trần Minh Vương ,Đặng Thanh Bình ,Thông Tin Bão ,Vì Yêu Mà Đến Tập Mới Nhất ,Tin Tức Mới ,Phạm Văn Đồng ,Báo Dân Trí ,Bão Mới Nhất ,Công chúa thuốc lào ,sân Vận Động Hàng Đẫy ,Nguyễn Thành Phương ,Tiến Linh ,Thượng viện và Hạ viện ,Tây Ban Nha ,Đinh Thanh Trung ,tình hình bão ,Con bò ,Truyen Hinh Truc Tuyen ,San Hang Day ,Kỳ Nam ,Lời chúc ,Trần Đại Quang ,Vì yêu mà đến ,Trấn Thành ,Người Đàm Phán ,Chủ tịch nước Trần Đại Quang ,ong vò vẽ ,hoa dã quỳ ,Chuyện Anh Vẫn Chưa Kể ,Phap Luat Bao Moi ,Hồ Nhất Thiên ,Vi Cá Tiền Truyện ,Sân Vận Động Quốc Gia Mới ,Liên minh Công lý ,Bảo Anh Và Quang Huy ,Nam Thư và Anh Tú ,Vân Tịch truyện ,Bão Vào Biển Đông ,Côn Đảo ,Phan Văn Khải ,Cờ Pháp ,Đoàn Dạ Ly ,Động Đất Hà Nội ,Như lời đồn ,Quần Đảo Trường Sa ,Ác quỷ ma sơ ,đông trùng hạ thảo ,đổi đầu số ,đầu số Mới ,Ngày Độc thân ,tân Chủ tịch nước ,Chủ tịch nước mới ,Nguyễn Thị Nga ,Mẹ Nấm ,Giải phóng Thủ đô ,Nguyễn Trọng Tài ,Tieu Su Nguyen Phu Trong ,Tập Cận Bình ,Thái Thanh Quý ,Kế hoạch đổi chồng ,Chuyển Đổi Đầu Số ,Chủ tịch nước ,Trần Đại Quang Giả ,Bao Moi Dan Tri ,Chinh Phu ,Thoi Su ,Báo Nhân Dân ,Tin Moi Nhat ,Nguyễn Bá Thanh ,quốc tang Chủ tịch nước ,ung thư dạ dày ,Đặng Thu Thảo ,9 cơn bão ,Thư Dung Bán Dâm ,Mình chia tay đi ,Vuông Vuông Tròn ,Chữ Cải Cách ,Trọng tài Hàn Quốc ,cầu Bạch Đằng ,Hàn Quốc Và Nhật Bản ,Minh Vương ,Nhật Bản Hàn Quốc ,Hoán đổi ,Tai Lien Quan ,Trương Hinh Dư ,Kinh Vu Lan Báo Hiếu ,Nguyễn Thị Ánh Viên ,Võ Thị Thu Trang ,Như Ý Truyện ,The Thao Van Hoa ,Hi công lược ,Thất Tịch Là Ngày Gì ,Trịnh Gia Dĩnh ,Lý Băng Băng ,Thu Trang Tiến Luật Cãi Nhau ,Xa Thi Mạn ,Phan Thị Mơ ,tra cứu kết quả trúng tuyển ,công lược ,Vụ Tai Nạn Mới Nhất ,Phạm Công Trung ,Mặt Trăng Máu ,trăng máu ,báo thời ,Cục trưởng Cục Cảnh sát ,Cơn Bão Mới Nhất ,Tình Hình Bão Hiện Nay ,Người ta có thương mình đâu ,Trần Quang Đại ,Đội Hình Bỉ ,Đặng Văn Hiến ,Khả Ngân ,Nam Phi Liên Hoàn Kế ,Đội tuyển Anh ,Bồ Đào Nha Và Tây Ban Nha ,đội tuyển Bỉ ,Đội Tuyển Pháp Đội Hình ,nữ đại biểu Quốc hội ,Phương Minh Hòa ,Kết Quả Bỉ Và Nhật Bản ,Nhat Va Bi ,Bỉ và Nhật Bản ,Anh và Bỉ ,Kết Quả Trận Bồ Đào Nha ,Tỉ số ,đội tuyển Pháp ,Tỉ Số Anh Và Bỉ ,Nhat Ban Ba Lan ,lời chúc thi tốt ,Hai đứa trẻ ,Tú Lơ Khơ ,Thuốc Tăng Cân Đông Y Gia Truyền Tiến Hạnh ,Phù Dao ,Đội tuyển Hàn Quốc ,Thổ Nhĩ Kỳ ,Lời Chúc Ngày Của Cha ,Đội hình Pháp ,Nha Cai ,Bieu Tinh Moi Nhat ,Thái Bình ,Biểu Tình Chống Trung Quốc ,Tình Hình Biểu Tình ,Bieu Tinh Binh Thuan ,Bắc Vân Phong ,Dân Biểu Tình ,Bình Thuận ,Tin Tuc Bieu Tinh ,Người phán xử tiền truyện ,Bieu Tinh ,Hà Nội Biểu Tình ,Quốc Cơ Quốc Nghiệp ,Sâu biển ,Người phán xử tiền truyện tập 2 ,cầu Cao Lãnh ,Phố Đi Bộ Hà Nội ,Chung Hân Đồng ,Đã Đến Lúc ,Phan Anh Minh ,Luật Sư Vô Pháp ,Thơ Về Mẹ ,Đại Quang Minh ,Cải cách tiền lương ,Ky ,Các Mác ,chính sách tiền lương ,Nguoi Bi An ,Phạm Thị Thanh Hiền ,Giám đốc Công an Đà Nẵng ,Phan Văn Anh Vũ ,Trần Quốc Cường ,Chạm đáy nỗi đau ,Trần Phương Bình ,Ngày Nói Dối ,Mặt Nạ Phòng Độc ,Gia Đình Phan Văn Khải ,Trần Anh Tú ,Phó Bí Thư Tỉnh Thanh Hóa ,Tieu Su Phan Van Khai ,Phan Văn Khải từ trần ,Quan trọng là thần thái ,Tiểu Sử Nguyễn Thanh Hóa ,Lời Chúc Quốc Tế Phụ Nữ ,Võ Hòa Thuận ,Phạm Thừa Thừa ,Bạc trắng tình đời ,Yêu nhầm người ,Thuận Nguyễn ,Tình Bạn Tri Kỷ ,Chính trị bình dân ,Nắng 2 ,Liên Quân Thử Nghiệm ,Chu Thị Bình ,Chiến binh báo đen ,đền Mẫu Đồng Đăng ,chương trình Táo quân ,Truc Tiep Tao Quan ,Cau Chuyen Dau Nam ,Câu Chúc Năm Mới ,Thiên nga ,Nhật Linh Nhật Bản ,Sân Vận Động Thống Nhất ,Trọng Đại ,Nguyễn Thị Phương Thảo ,Nguyễn Lân Trung ,cầu Nhật Tân ,Tỉ Số Trận Đấu ,Vì yêu mà đến tập 20 ,Trang Ly ,Cầu Thủ Vũ Văn Thanh ,Tin Tuc The Thao ,Tin The Thao Moi Nhat ,Tin thể thao ,Ái Phương ,Tiến Dũng ,Ron Phan ,An Nhiên ,Nhật Anh Trắng ,Trong trí nhớ của anh ,Vu Nhom Khai Gi ,cáp quang ,Tin Bao Moi ,Đi để trở về 2 ,Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ,Hoa Du Ký ,Bang Bang 2 ,Tin Khẩn Cấp ,Tin Tức Bão ,Truy Nã Vũ Nhôm ,Ưng Đại Vệ ,Tin Bao ,Vu An Chat Dau Chong ,chặt đầu chồng ,Phi Thanh Van ,Nguyễn Minh Triết ,vợ Bình Minh ,Me Chong ,Yến Nhi ,phi công Nguyễn Thành Trung ,Tiêm Thuốc Độc Tử Hình ,Công Thủ Đạo ,Tăng lương cơ sở ,Thái Hòa ,Quang Bảo ,Trịnh Văn Bô ,Cập Nhật Bão Mới Nhất ,Nha Trang ,Người Ta Nói ,Thanh Hằng ,Diệu Nhi Và Anh Tú ,Kenh K

Tin Kỳ thú

Ấn Độ: Hơn 1.000 con chim đang sống bỗng lăn ra chết bí ẩn

Ấn Độ: Hơn 1.000 con chim đang sống bỗng lăn ra chết bí ẩn

Khi nhắc đến phát hiện gây sốc với hơn 1.000 con chim đủ các chủng loại chết quanh khu vực hồ nước mặn trong đất liền lớn nhất Ấn Độ, giới chức địa phương chỉ còn biết vò đầu bứt tai.