Ba bài toán đố thử thách khả năng suy luận -

14/08/2019 04:10(1 tháng trước)
Nguồn :  

Những bài toán đố được thiết kế dành cho trẻ em để kích thích khả năng tư duy, nhưng cũng làm khó nhiều người lớn.

Bài toán 1:Hãy tìm ra đáp án cho phép tính dưới đây?

Ba bài toán đố thử thách khả năng suy luận

>>Đáp án

Bài toán 2:Bạn hãy tìm ra điểm tương đồng của các số trong dãy số dưới đây?

Ba bài toán đố thử thách khả năng suy luận - 1

>>Đáp án

Bài toán 3:Bố mẹ A có 6 người con trai, bao gồm A. Mỗi người con trai có một người chị gái. Hỏi gia đình A có bao nhiêu người?

A. 9 người

B. 12 người

C. 14 người.

>>Đáp án

Tú Anh(TheoThe Epoch Times)

Tag :Ấn Độ