Số phận 2 mỹ nhân Tình Yêu Không Có Lỗi: “Bà tổ giật bồ” lên ngôi, nữ chính mờ nhạt

27/09/2020 14:41(25 ngày trước)
Nguồn :  

Nhiều người tò mò về cuộc sống của 2 người đẹp đình đám Thái Lan sau 4 năm phim phát sóng.

'+ 'To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that '+ 'supports HTML5 video'+ '

' + '', videozplayer_773e91, videoAds1Conf = { "tempVast":"https://cdn.eva.vn/upload/html/tempvast.xml", "poster": "https://cdn.eva.vn/upload/3-2020/images/2020-09-23/1600854686-tinhyeu_banthan.jpg", "offsetWatchPercent": 20, "stopOtherOnPlay": true, "parentVid": parentVid, "skipAble": true, "skipTime": 5000, /*CDN_DOMAIN_HLS*/ "skipAdsBtnContent": "Skip Ad", "showMinBar" : false, "performanceTrack": true, "showAdVol": true, "VIDEOID": "zplayer_773e91", /*MINI_VIDEO*/ "viewportAutoPlay": true, "vidVol" : "0.15", "adVol" : "0.15", "prerollTimeEnd" : 31, "midrollTimeEnd" : 15, "postrollTimeEnd" : 30, "skipAdsBtnPos": "bottom-left", "fastSeek": {step: 5}, /**/ /*"fastSeek": {step: 5},*/ "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36", "adLoadTimeout" : 8000 ,"vastUri": "https%3A%2F%2Fpubads.g.doubleclick.net%2Fgampad%2Fads%3Fsz%3D640x360%26iu%3D%2F214571812%2Feva.pc.langsao.preroll.528x297%26impl%3Ds%26gdfp_req%3D1%26env%3Dvp%26output%3Dvast%26unviewed_position_start%3D1%26url%3Dhttps%253A%252F%252Feva.vn%252Fsao-ngoai%252Fso-phan-2-my-nhan-tinh-yeu-khong-co-loi-ba-to-giat-bo-len-ngoi-nu-chinh-mo-nhat-c338a447594.html%26description_url%3Dhttps%253A%252F%252Feva.vn%252Fsao-ngoai%252Fso-phan-2-my-nhan-tinh-yeu-khong-co-loi-ba-to-giat-bo-len-ngoi-nu-chinh-mo-nhat-c338a447594.html%26correlator%3D1601192271%26ambient%26ambient%3D1" ,"vastUriPost" : "" ,"vastUriMid" : "" ,"midTime": 10 ,"adVolIncrease": 0.5 ,"showVolIncreasement": true ,"tracking": { "video": { "eventsToTrack": ["percentsPlayed","end"], "vidDuration": 222, } } /*FALL_BACK*/ /*PLAYLIST_ITEM*/ /*DRM_VIDEO*/ /**/ /**/ } if(document.getElementById(parentVid)){ if(document.getElementById(parentVid).innerHTML.trim() == ""){ loadVidzplayer_773e91(); vidLoaded = true; } } function loadVidzplayer_773e91(){ dynamicId = new Date().valueOf(); vidId = "my-video-multiple1_"+dynamicId; videoAds1Conf.VIDEOID = vidId; if(vidLoaded==true){ videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false; } var newVideStr = videoElmStr.replace(/__VIDIDzplayer_773e91__/g, vidId); document.getElementById(parentVid).innerHTML = newVideStr; videozplayer_773e91 = new videoObj(videoAds1Conf); playerEventszplayer_773e91(videozplayer_773e91); if(!document.getElementById(parentVid).classList.contains(parentVid+"_loaded")){ document.getElementById(parentVid).className += " "+parentVid+"_loaded"; } videozplayer_773e91.player.on("videoended", function(){ window.autoplayAllowed_24hPlayer = false; videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false; videoAds1Conf.autoplay = false; var videoConf = videoAds1Conf; videoConf.viewportAutoPlay = false; var element = document.getElementById(videoConf.VIDEOID); // element.parentNode.removeChild(element); // videozplayer_773e91 = undefined; videozplayer_773e91.player.dispose(); loadVidzplayer_773e91(); }); } function playerEventszplayer_773e91(videozplayer_773e91){ videozplayer_773e91.player.on("onPrerollError", function(name) { var objVideos = videojs(vidId+"_html5_api"); if(!objVideos.muted()){ var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumeMenuButton.volumeBar.getPercent()); if(objVideos.autoplay()){ objVideos.volume(Math.round(pVol)); }else{ objVideos.volume(0.15); } }else{ objVideos.volume(0.15); } }); videozplayer_773e91.player.on("onPlay", function(name) { videozplayer_773e91.player.on("AE_completed", function(name) { var objVideos = videojs(vidId+"_html5_api"); if(!objVideos.muted()){ var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumeMenuButton.volumeBar.getPercent()); if(objVideos.autoplay()){ objVideos.volume(Math.round(pVol)); }else{ objVideos.volume(0.15); } }else{ objVideos.volume(0.15); } }); //console.log("listener onPlay: "); var docPlayVideo_zplayer_773e91 = document.getElementById("zplayer_773e91_ga"); if(docPlayVideo_zplayer_773e91){ docPlayVideo_zplayer_773e91.innerHTML = ''; } // begin 5/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc var docVideoPlay_zplayer_773e91 = document.getElementById('zplayer_773e91_content_play'); docVideoPlay_zplayer_773e91.innerHTML= ''; // end 5/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc //Begin 14-07-2017 : Thangnb tracking_google_tag_manager_video //End 14-07-2017 : Thangnb tracking_google_tag_manager_video //Begin 05-04-2018 : Thangnb gan_tracking_play_video_ben_thu_ba if(document.getElementById("tracking_play_video_ben_thu_bazplayer_773e91")){ document.getElementById("tracking_play_video_ben_thu_bazplayer_773e91").innerHTML = ''; } //End 05-04-2018 : Thangnb gan_tracking_play_video_ben_thu_ba var div_tracking_onplay_duration_zplayer_773e91 = document.getElementById("onplay_tracking_durationzplayer_773e91"); if (div_tracking_onplay_duration_zplayer_773e91) { div_tracking_onplay_duration_zplayer_773e91.innerHTML = ''; console.log("Tracking tong video Duration"); } }); // Begin 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top videozplayer_773e91.player.on('onPrerollStart', function(name){ //console.log('ON PREROLL START'); docGaPreroll_zplayer_773e91 = document.getElementById('zplayer_773e91_ga_preroll'); if(docGaPreroll_zplayer_773e91){ docGaPreroll_zplayer_773e91.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ var docPreroll_zplayer_773e91 = document.getElementById('zplayer_773e91_content_preroll'); docPreroll_zplayer_773e91.innerHTML = ''; /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_773e91.player.on('onOverlayStart', function(name){ //console.log('ON OVERLAY START'); docGaOverlay_zplayer_773e91 = document.getElementById('zplayer_773e91_ga_overlay'); if(docGaOverlay_zplayer_773e91){ docGaOverlay_zplayer_773e91.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ var docOverlay_zplayer_773e91 = document.getElementById('zplayer_773e91_content_overlay'); docOverlay_zplayer_773e91.innerHTML = ''; /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_773e91.player.on('onPostRollStart', function(name){ //console.log('ON POSTROLL START'); docGaPostroll_zplayer_773e91 = document.getElementById('zplayer_773e91_ga_overlay'); if(docGaPostroll_zplayer_773e91){ docGaPostroll_zplayer_773e91.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ var docPostroll_zplayer_773e91 = document.getElementById('zplayer_773e91_content_postroll'); docPostroll_zplayer_773e91.innerHTML = ''; /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_773e91.player.on("AE_AUTO_MUTED", function (name) { var div_auto_preroll_mute_zplayer_773e91 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_mutezplayer_773e91"); if (div_auto_preroll_mute_zplayer_773e91) { div_auto_preroll_mute_zplayer_773e91.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AUTO MUTE"); } }); videozplayer_773e91.player.on("AE_AUTO_UNMUTED", function (name) { var div_auto_preroll_unmute_zplayer_773e91 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_unmutezplayer_773e91"); if (div_auto_preroll_unmute_zplayer_773e91) { div_auto_preroll_unmute_zplayer_773e91.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AUTO UNMUTE"); } }); videozplayer_773e91.player.on("AE_MANUAL_MUTED", function (name) { var div_auto_preroll_mute_zplayer_773e91 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_mutezplayer_773e91"); if (div_auto_preroll_mute_zplayer_773e91) { div_auto_preroll_mute_zplayer_773e91.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_MANUAL_MUTED"); } }); videozplayer_773e91.player.on("AE_MANUAL_UNMUTED", function (name) { var div_auto_preroll_unmute_zplayer_773e91 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_unmutezplayer_773e91"); if (div_auto_preroll_unmute_zplayer_773e91) { div_auto_preroll_unmute_zplayer_773e91.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_MANUAL_UNMUTED"); } }); videozplayer_773e91.player.on("AE_USER_MUTED", function (name) { var div_user_preroll_mute_zplayer_773e91 = document.getElementById("tracking_user_am_thanh_preroll_mutezplayer_773e91"); if (div_user_preroll_mute_zplayer_773e91) { div_user_preroll_mute_zplayer_773e91.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_USER_MUTED"); } }); videozplayer_773e91.player.on("AE_USER_UNMUTED", function (name) { var div_user_preroll_unmute_zplayer_773e91 = document.getElementById("tracking_user_am_thanh_preroll_unmutezplayer_773e91"); if (div_user_preroll_unmute_zplayer_773e91) { div_user_preroll_unmute_zplayer_773e91.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_USER_UNMUTED"); } }); videozplayer_773e91.player.on("onStop", function(name) { //console.log("listener onStop: "); }); videozplayer_773e91.player.on("content_first_quarter", function (name) { var div_tracking_duration_firtszplayer_773e91 = document.getElementById("tracking_duration_firstzplayer_773e91"); if (div_tracking_duration_firtszplayer_773e91) { div_tracking_duration_firtszplayer_773e91.innerHTML = ''; } console.log("Video content_first_quarter"); }); videozplayer_773e91.player.on("content_second_quarter", function (name) { var div_tracking_duration_secondzplayer_773e91 = document.getElementById("tracking_duration_secondzplayer_773e91"); if (div_tracking_duration_secondzplayer_773e91) { div_tracking_duration_secondzplayer_773e91.innerHTML = ''; } console.log("Video content_second_quarter"); }); videozplayer_773e91.player.on("content_third_quarter", function (name) { var div_tracking_duration_thirdzplayer_773e91 = document.getElementById("tracking_duration_thirdzplayer_773e91"); if (div_tracking_duration_thirdzplayer_773e91) { div_tracking_duration_thirdzplayer_773e91.innerHTML = ''; } console.log("Video content_third_quarter"); }); videozplayer_773e91.player.on("content_complete", function (name) { var div_tracking_duration_completezplayer_773e91 = document.getElementById("tracking_duration_completezplayer_773e91"); if (div_tracking_duration_completezplayer_773e91) { div_tracking_duration_completezplayer_773e91.innerHTML = ''; } console.log("Video content_complete"); }); } videoAdsInitzplayer_773e91 = true; } // Ga video load luôn được chạy var docLoadTrang = document.getElementById('zplayer_773e91_content_ga');docLoadTrang.innerHTML= ''; function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom<0); }="" var="" zplayer_773e91vpelm="document.getElementById(" "zplayer_773e91"="" );="" var="" viszplayer_773e91="(function" ()="" {="" var="" statekey,="" eventkey,="" keys="{" hidden:="" "visibilitychange",="" webkithidden:="" "webkitvisibilitychange",="" mozhidden:="" "mozvisibilitychange",="" mshidden:="" "msvisibilitychange"="" };="" for="" (statekey="" in="" keys)="" {="" if="" (statekey="" in="" document)="" {="" eventkey="keys[stateKey];" break;="" }="" }="" return="" function="" (c)="" {="" if="" (c)="" document.addeventlistener(eventkey,="" c);="" return="" !document[statekey];="" }="" })();="" var="" videoads1elmzplayer_773e91="document.getElementById(" v-24hcontainer_zplayer_773e91");"="" document.addeventlistener("domcontentloaded",="" function="" ()="" {="" if(videoads1elmzplayer_773e91){="" var="" videoadsinitzplayer_773e91="false;" var="" checktabactivezplayer_773e91="setInterval(function" ()="" {="" if="" (inviewport(videoads1elmzplayer_773e91)="" &&="" viszplayer_773e91()="" &&="" !videoadsinitzplayer_773e91="" &&="" typeof(window.videojs)="" !="=" "undefined"="" &&="" (typeof(google)="" !="=" "undefined"="" ||="" adblockcheckedstatus)="" &&="" videoobj)="" {="" initvideozplayer_773e91();="" clearinterval(checktabactivezplayer_773e91);="" }="" },="" 100);="" }="" },="" false);="">< script/="">

Video: Lắng nghe nhạc phim củaTình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân.

Có thể nói bộ phimTình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thânchính là tác phẩm mở màn cho các dự án phim "cẩu huyết" tại Thái Lan. Ra mắt khán giả năm 2016, phim trở thành một trong những hiện tượngnổi tiếngcả Châu Á. Khán giả thích thú cốt truyện của bộ phim từ phần 1 sang đến phần 2.

Số phận 2 mỹ nhân Tình Yêu Không Có Lỗi: “Bà tổ giật bồ” lên ngôi, nữ chính mờ nhạt - 1

Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân là bộ phim Thái Lan "cẩu huyết" nhất năm 2016.

Số phận 2 mỹ nhân Tình Yêu Không Có Lỗi: “Bà tổ giật bồ” lên ngôi, nữ chính mờ nhạt - 3

Bộ phim được coi là hiện tượng cả Châu Á.

Thành công của bộ phim giúp cho tên tuổi của dàn diễn viên chính được lên hạng. Bộ tứ nhân vật trong phim Katun, Lee, Man và Nat nhanh chóng được săn đón trên mọi mặt trận. Hiện tại, sau 4 năm, có người đã kết hôn, có người sinh con, có người sự nghiệp rộng mở cũng có người mờ nhạt trong showbiz. Điều đặc biệt nhất chính là số phận xoay chiều của 2 nàng nữ chính và phụ.

Số phận 2 mỹ nhân Tình Yêu Không Có Lỗi: “Bà tổ giật bồ” lên ngôi, nữ chính mờ nhạt - 4

Nhiều người tò mò về cuộc sống của 2 mỹ nhân trong phim.

KATUN: SỰ NGHIỆP MỜ NHẠT NHƯNG CUỘC SỐNG SANG CHẢNH

Sinh năm 1983, Wanida Termthanaporn là người thủ vai nữ chính Katun trong phim. Cô là nhân vật đáng thương bị bạn trai và bạn thân phản bội mà không hay biết. Tuy nhiên, cách đáp trả lại 2 kẻ phản bội của Katun khiến cô nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả. Người ta thích thú và nể phục sự mãnh mẽ của cô nàng trong phim.

Số phận 2 mỹ nhân Tình Yêu Không Có Lỗi: “Bà tổ giật bồ” lên ngôi, nữ chính mờ nhạt - 5

Wanida Termthanaporn hóa thân quá thành công vai nữ chính Katun.

Được biết, trước khi đến với vai nữ chính củaTình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân, Wanida từng là cái tên rất mờ nhạt trong showbiz Thái. Cô từng là giọng ca chính của nhóm nhạc nữ Girly Berry. Khán giả biết đến Wanida qua một số tác phẩm nổi bật nhưNổi loạn tuổi 18, Thần nữ, Ma nữ tìm chồng...

Số phận 2 mỹ nhân Tình Yêu Không Có Lỗi: “Bà tổ giật bồ” lên ngôi, nữ chính mờ nhạt - 6

Wanida có nhan sắc nổi bật dù đã U40.

Số phận 2 mỹ nhân Tình Yêu Không Có Lỗi: “Bà tổ giật bồ” lên ngôi, nữ chính mờ nhạt - 7

Cô là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu.

Với thành công củaTình yêu không có lỗi, Wanida được nhiều khán giả yêu thích vì vẻ ngoài nổi bật, thân hình nóng bỏng không tỳ vết. Dù chỉ cao 1m58 nhưng không thể phủ nhận mỗi lần cô xuất hiện, ống kính phóng viên không thể bỏ qua. Cũng nhờ có ngoại hình cuốn hút, Wanida được nhiều đạo diễn và các nhãn hàng đề nghị hợp tác. Cô khá đắt show quảng cáo và làm gương mặt đại diện.

Tuy nhiên, sau 4 năm, sự nghiệp của Wanida không mấy khởi sắc. NgoàiTình yêu không có lỗi,cô không có dự án nào nổi bật hơn. Ở tuổi 37, Wanida giờ hạn chế đóng phim mà dành thời gian cho bản thân.

Số phận 2 mỹ nhân Tình Yêu Không Có Lỗi: “Bà tổ giật bồ” lên ngôi, nữ chính mờ nhạt - 8

Wanida ít đóng phim mà sống sang chảnh, an nhàn.

Số phận 2 mỹ nhân Tình Yêu Không Có Lỗi: “Bà tổ giật bồ” lên ngôi, nữ chính mờ nhạt - 9

Cô hay chia sẻ ảnh đi du lịch trên du thuyền hạng sang.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Wanida khoe về cuộc sống thoải mái và vui vẻ. Cô thường xuyên đi du lịch cùng với hội bạn thân tại các khách sạn, du thuyền hạng sang, những resort đắt tiền. Ở tuổi U40, Wanida vẫn được đánh giá cao về nhan sắc dù sự nghiệp mờ nhạt.

LEE: "BÀ TỔ GIẬT BỒ" HÔN NHÂN VIÊN MÃN

Apinya Sakuljaroensuk chính là nữ diễn viên chấp nhận làm cô bạn thân giật bồ Lee trongTình yêu không có lỗi. Nhưng dù chỉ đảm nhận vai phụ, Apinya cũng gây được chú ý không kém gì nữ chính. Cách diễn của Apinya được khán giả yêu thích vì cô không chỉ lột tả được sự đáng ghét của 1 nàng "tiểu tam" mà còn thể hiện được cá tính 2 mặt, xảo quyệt của Lee trong phim.

Số phận 2 mỹ nhân Tình Yêu Không Có Lỗi: “Bà tổ giật bồ” lên ngôi, nữ chính mờ nhạt - 10

Apinya bị gán mác "bà tổ giật bồ" sau khi Tình yêu không có lỗi lên sóng.

Thực tế, trước khi thành công với vai diễn trongTình yêu không có lỗi,Apinya từng nổi tiếng khi tham gia các phim nhưSame same but different, Friendship…Nhưng thành công của dự án phim "cẩu huyết" đã khiến cho Apinya được mệnh danh là “bà tổ giật bồ” vì cô đóng quá đạt.

SauTình yêu không có lỗi, Apinya tiếp tục đóng phim nhưng vì vai diễn Lee mà cô bị quy chụp cho hình ảnh "gái hư" và khó thoát khỏi hình tượng này. Cũng vì thế mà Apinya quyết định thay đổi luôn bản thân ngoài đời, trở thành cô nàng cá tính thực sự. Hơn thế, cô nàng Lee ngoài đời cũng dính khá nhiều tai tiếng không đáng có về đời tư. Từ đây, cái nhìn của khán giả về Apinya bắt đầu tệ đi.

Số phận 2 mỹ nhân Tình Yêu Không Có Lỗi: “Bà tổ giật bồ” lên ngôi, nữ chính mờ nhạt - 11

Apinya thay đổi diện mạo cá tính và mạnh mẽ.

Số phận 2 mỹ nhân Tình Yêu Không Có Lỗi: “Bà tổ giật bồ” lên ngôi, nữ chính mờ nhạt - 12

Nhiều người bất ngờ khi cô ngày càng xuống sắc.

Tháng 7 năm ngoái, Apinya kết hôn cùng diễn viên Nantawut Boonrubsub. Nantawut kém Apinya tới 3 tuổi nhưng cả hai trông vẫn vô cùng đẹp đôi. Kể từ sau khi kết hôn, Apinya sống kín đáo hơn. Cô duy trì hình ảnh người vợ hiền của ông xã. Cuộc hôn nhân của hai người viên mãn và hạnh phúc.

Số phận 2 mỹ nhân Tình Yêu Không Có Lỗi: “Bà tổ giật bồ” lên ngôi, nữ chính mờ nhạt - 13

Apinya có cuộc hôn nhân ngọt ngào với ông xã kém tuổi.

Đầu năm 2020, Apinya gây sốt khi xuất hiện trong MV của ca sĩ Hương Giang. Trong phần cuối của MV giật chồng, Apinya đã giúp người bạn trừng trị Hân “tiểu tam”. Sự xuất hiện bất ngờ của Apinya khiến khán giả đặc biệt là các fan củaTình yêu không có lỗithích thú.

Số phận 2 mỹ nhân Tình Yêu Không Có Lỗi: “Bà tổ giật bồ” lên ngôi, nữ chính mờ nhạt - 14

Apinya mới xuất hiện trong MV của Hương Giang cách đây không lâu.

Nguồn: https://phunuvietnam.vn/so-phan-2-my-nhan-tinh-yeu-khong-co-loi-ba-to-giat-bo-len-ngoi-...

Nong Poy: Cậu bé dám cãi số mệnh, quyết là chính mình dù có thể không sống quá 40 tuổi

Nong Poy: Cậu bé dám cãi số mệnh, quyết là chính mình dù có thể không sống quá 40 tuổi

"Khó có thể sống ngoài 40 và chỉ còn hơn 10 năm nữa để sống, nhưng điều đó không khiến tôi lo lắng. Vì tôi được sống với chính mình và được yêu" -...

Bấm xem >>

Tư Dạ (Phụ Nữ Việt Nam)

Tag :Nhàn ,Nhật ,Hà My ,lễ Tình nhân ,Bố già ,Chí Nhân ,Nhật Lê ,My K

Tin Xã hội

''Sách vở ở nhà, ở trường ướt hết, lấy mô cho các em học?''

''Sách vở ở nhà, ở trường ướt hết, lấy mô cho các em học?''

TTO - Hơn 4 ngày sau lũ, sách vở ngập ngụa trong bùn đất, nước vẫn ngập ngang đầu gối nhưng thầy cô từ khắp nơi trong huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh vẫn cùng đến trường dọn dẹp, vớt vát lại sách vở cho trò.

Tin Pháp luật

Vụ gian lận điểm thi Hòa Bình: Cựu thượng tá, Trưởng phòng Công an tỉnh được giảm án

Vụ gian lận điểm thi Hòa Bình: Cựu thượng tá, Trưởng phòng Công an tỉnh được giảm án

(NLĐO)- Bị cáo Khương Ngọc Chất, cựu Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hòa Bình liên quan tới vụ việc gian lận điểm thi THPT Quốc gia tại tỉnh Hòa Bình, đã được TAND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận giảm án.

Tin Công nghệ

Hãi hùng quái vật chứa Trái Đất nuốt chửng cả một thiên hà

Hãi hùng quái vật chứa Trái Đất nuốt chửng cả một thiên hà

Khi Trái Đất đang chập chững với những dạng sống sơ khai, một sự kiện va chạm thiên hà tàn khốc đã xảy ra, để lại dấu vết gần chòm sao Xử Nữ.

Tin Kỳ thú

Video: Lao vào tử chiến rắn hổ mang chúa, hổ mang Java bị giết chết trong tích tắc

Video: Lao vào tử chiến rắn hổ mang chúa, hổ mang Java bị giết chết trong tích tắc

Đoạn video ghi lại trận tử chiến giữa rắn hổ mang chúa và hổ mang Java tại Bali, Indonesia. Theo nội dung đoạn video, một con hổ mang Java lao vào tấn công hổ mang chúa nhưng bị đối thủ hạ gục trong tích tắc.