Bí mật cảnh lộ hàng gây tranh cãi hơn 2 thập kỷ: Nữ chính bị lừa cởi đồ lót

22/11/2020 00:07(7 ngày trước)
Nguồn :  

Đạt được thành công lớn về mặt doanh thu nhưng Bản Năng Gốc lại vướng nhiều lùm xùm phía sau hậu trường.

'+ 'To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that '+ 'supports HTML5 video'+ '

' + '', videozplayer_b73821, videoAds1Conf = { "tempVast":"https://cdn.eva.vn/upload/html/tempvast.xml", "poster": "https://cdn.eva.vn/upload/4-2020/images/2020-11-20/1605859391-nested-sequence-93_9_1.jpg", "offsetWatchPercent": 20, "stopOtherOnPlay": true, "parentVid": parentVid, "skipAble": true, "skipTime": 5000, /*CDN_DOMAIN_HLS*/ "skipAdsBtnContent": "Skip Ad", "showMinBar" : false, "performanceTrack": true, "showAdVol": true, "VIDEOID": "zplayer_b73821", /*MINI_VIDEO*/ "viewportAutoPlay": true, "vidVol" : "0.15", "adVol" : "0.15", "prerollTimeEnd" : 31, "midrollTimeEnd" : 15, "postrollTimeEnd" : 30, "skipAdsBtnPos": "bottom-left", "fastSeek": {step: 5}, /**/ /*"fastSeek": {step: 5},*/ "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0", "adLoadTimeout" : 8000 ,"vastUri": "https%3A%2F%2Fpubads.g.doubleclick.net%2Fgampad%2Fads%3Fsz%3D640x360%26iu%3D%2F214571812%2Feva.pc.langsao.preroll.528x297%26impl%3Ds%26gdfp_req%3D1%26env%3Dvp%26output%3Dvast%26unviewed_position_start%3D1%26url%3Dhttps%253A%252F%252Feva.vn%252Fphim-hay%252Fbi-mat-canh-lo-hang-gay-tranh-cai-hon-2-thap-ky-nu-chinh-bi-lua-coi-do-lot-c214a454768.html%26description_url%3Dhttps%253A%252F%252Feva.vn%252Fphim-hay%252Fbi-mat-canh-lo-hang-gay-tranh-cai-hon-2-thap-ky-nu-chinh-bi-lua-coi-do-lot-c214a454768.html%26correlator%3D1605978422%26ambient%26ambient%3D1" ,"vastUriPost" : "" ,"vastUriMid" : "" ,"midTime": 10 ,"adVolIncrease": 0.5 ,"showVolIncreasement": true ,"tracking": { "video": { "eventsToTrack": ["percentsPlayed","end"], "vidDuration": 393, } } /*FALL_BACK*/ /*PLAYLIST_ITEM*/ /*DRM_VIDEO*/ /**/ /**/ } if(document.getElementById(parentVid)){ if(document.getElementById(parentVid).innerHTML.trim() == ""){ loadVidzplayer_b73821(); vidLoaded = true; } } function loadVidzplayer_b73821(){ dynamicId = new Date().valueOf(); vidId = "my-video-multiple1_"+dynamicId; videoAds1Conf.VIDEOID = vidId; if(vidLoaded==true){ videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false; } var newVideStr = videoElmStr.replace(/__VIDIDzplayer_b73821__/g, vidId); document.getElementById(parentVid).innerHTML = newVideStr; videozplayer_b73821 = new videoObj(videoAds1Conf); playerEventszplayer_b73821(videozplayer_b73821); if(!document.getElementById(parentVid).classList.contains(parentVid+"_loaded")){ document.getElementById(parentVid).className += " "+parentVid+"_loaded"; } videozplayer_b73821.player.on("videoended", function(){ window.autoplayAllowed_24hPlayer = false; videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false; videoAds1Conf.autoplay = false; var videoConf = videoAds1Conf; videoConf.viewportAutoPlay = false; var element = document.getElementById(videoConf.VIDEOID); // element.parentNode.removeChild(element); // videozplayer_b73821 = undefined; videozplayer_b73821.player.dispose(); loadVidzplayer_b73821(); }); } function playerEventszplayer_b73821(videozplayer_b73821){ videozplayer_b73821.player.on("onPrerollError", function(name) { var objVideos = videojs(vidId+"_html5_api"); if(!objVideos.muted()){ var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumeMenuButton.volumeBar.getPercent()); if(objVideos.autoplay()){ objVideos.volume(Math.round(pVol)); }else{ objVideos.volume(0.15); } }else{ objVideos.volume(0.15); } }); videozplayer_b73821.player.on("onPlay", function(name) { videozplayer_b73821.player.on("AE_completed", function(name) { var objVideos = videojs(vidId+"_html5_api"); if(!objVideos.muted()){ var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumeMenuButton.volumeBar.getPercent()); if(objVideos.autoplay()){ objVideos.volume(Math.round(pVol)); }else{ objVideos.volume(0.15); } }else{ objVideos.volume(0.15); } }); //console.log("listener onPlay: "); var docPlayVideo_zplayer_b73821 = document.getElementById("zplayer_b73821_ga"); if(docPlayVideo_zplayer_b73821){ docPlayVideo_zplayer_b73821.innerHTML = ''; } // begin 5/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc var docVideoPlay_zplayer_b73821 = document.getElementById('zplayer_b73821_content_play'); docVideoPlay_zplayer_b73821.innerHTML= ''; // end 5/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc //Begin 14-07-2017 : Thangnb tracking_google_tag_manager_video //End 14-07-2017 : Thangnb tracking_google_tag_manager_video //Begin 05-04-2018 : Thangnb gan_tracking_play_video_ben_thu_ba if(document.getElementById("tracking_play_video_ben_thu_bazplayer_b73821")){ document.getElementById("tracking_play_video_ben_thu_bazplayer_b73821").innerHTML = ''; } //End 05-04-2018 : Thangnb gan_tracking_play_video_ben_thu_ba var div_tracking_onplay_duration_zplayer_b73821 = document.getElementById("onplay_tracking_durationzplayer_b73821"); if (div_tracking_onplay_duration_zplayer_b73821) { div_tracking_onplay_duration_zplayer_b73821.innerHTML = ''; console.log("Tracking tong video Duration"); } }); // Begin 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top videozplayer_b73821.player.on('onPrerollStart', function(name){ //console.log('ON PREROLL START'); docGaPreroll_zplayer_b73821 = document.getElementById('zplayer_b73821_ga_preroll'); if(docGaPreroll_zplayer_b73821){ docGaPreroll_zplayer_b73821.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ var docPreroll_zplayer_b73821 = document.getElementById('zplayer_b73821_content_preroll'); docPreroll_zplayer_b73821.innerHTML = ''; /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_b73821.player.on('onOverlayStart', function(name){ //console.log('ON OVERLAY START'); docGaOverlay_zplayer_b73821 = document.getElementById('zplayer_b73821_ga_overlay'); if(docGaOverlay_zplayer_b73821){ docGaOverlay_zplayer_b73821.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ var docOverlay_zplayer_b73821 = document.getElementById('zplayer_b73821_content_overlay'); docOverlay_zplayer_b73821.innerHTML = ''; /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_b73821.player.on('onPostRollStart', function(name){ //console.log('ON POSTROLL START'); docGaPostroll_zplayer_b73821 = document.getElementById('zplayer_b73821_ga_overlay'); if(docGaPostroll_zplayer_b73821){ docGaPostroll_zplayer_b73821.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ var docPostroll_zplayer_b73821 = document.getElementById('zplayer_b73821_content_postroll'); docPostroll_zplayer_b73821.innerHTML = ''; /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_b73821.player.on("AE_AUTO_MUTED", function (name) { var div_auto_preroll_mute_zplayer_b73821 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_mutezplayer_b73821"); if (div_auto_preroll_mute_zplayer_b73821) { div_auto_preroll_mute_zplayer_b73821.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AUTO MUTE"); } }); videozplayer_b73821.player.on("AE_AUTO_UNMUTED", function (name) { var div_auto_preroll_unmute_zplayer_b73821 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_unmutezplayer_b73821"); if (div_auto_preroll_unmute_zplayer_b73821) { div_auto_preroll_unmute_zplayer_b73821.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AUTO UNMUTE"); } }); videozplayer_b73821.player.on("AE_MANUAL_MUTED", function (name) { var div_auto_preroll_mute_zplayer_b73821 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_mutezplayer_b73821"); if (div_auto_preroll_mute_zplayer_b73821) { div_auto_preroll_mute_zplayer_b73821.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_MANUAL_MUTED"); } }); videozplayer_b73821.player.on("AE_MANUAL_UNMUTED", function (name) { var div_auto_preroll_unmute_zplayer_b73821 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_unmutezplayer_b73821"); if (div_auto_preroll_unmute_zplayer_b73821) { div_auto_preroll_unmute_zplayer_b73821.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_MANUAL_UNMUTED"); } }); videozplayer_b73821.player.on("AE_USER_MUTED", function (name) { var div_user_preroll_mute_zplayer_b73821 = document.getElementById("tracking_user_am_thanh_preroll_mutezplayer_b73821"); if (div_user_preroll_mute_zplayer_b73821) { div_user_preroll_mute_zplayer_b73821.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_USER_MUTED"); } }); videozplayer_b73821.player.on("AE_USER_UNMUTED", function (name) { var div_user_preroll_unmute_zplayer_b73821 = document.getElementById("tracking_user_am_thanh_preroll_unmutezplayer_b73821"); if (div_user_preroll_unmute_zplayer_b73821) { div_user_preroll_unmute_zplayer_b73821.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_USER_UNMUTED"); } }); videozplayer_b73821.player.on("onStop", function(name) { //console.log("listener onStop: "); }); videozplayer_b73821.player.on("content_first_quarter", function (name) { var div_tracking_duration_firtszplayer_b73821 = document.getElementById("tracking_duration_firstzplayer_b73821"); if (div_tracking_duration_firtszplayer_b73821) { div_tracking_duration_firtszplayer_b73821.innerHTML = ''; } console.log("Video content_first_quarter"); }); videozplayer_b73821.player.on("content_second_quarter", function (name) { var div_tracking_duration_secondzplayer_b73821 = document.getElementById("tracking_duration_secondzplayer_b73821"); if (div_tracking_duration_secondzplayer_b73821) { div_tracking_duration_secondzplayer_b73821.innerHTML = ''; } console.log("Video content_second_quarter"); }); videozplayer_b73821.player.on("content_third_quarter", function (name) { var div_tracking_duration_thirdzplayer_b73821 = document.getElementById("tracking_duration_thirdzplayer_b73821"); if (div_tracking_duration_thirdzplayer_b73821) { div_tracking_duration_thirdzplayer_b73821.innerHTML = ''; } console.log("Video content_third_quarter"); }); videozplayer_b73821.player.on("content_complete", function (name) { var div_tracking_duration_completezplayer_b73821 = document.getElementById("tracking_duration_completezplayer_b73821"); if (div_tracking_duration_completezplayer_b73821) { div_tracking_duration_completezplayer_b73821.innerHTML = ''; } console.log("Video content_complete"); }); } videoAdsInitzplayer_b73821 = true; } // Ga video load luôn được chạy var docLoadTrang = document.getElementById('zplayer_b73821_content_ga');docLoadTrang.innerHTML= ''; function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom<0); }="" var="" zplayer_b73821vpelm="document.getElementById(" "zplayer_b73821"="" );="" var="" viszplayer_b73821="(function" ()="" {="" var="" statekey,="" eventkey,="" keys="{" hidden:="" "visibilitychange",="" webkithidden:="" "webkitvisibilitychange",="" mozhidden:="" "mozvisibilitychange",="" mshidden:="" "msvisibilitychange"="" };="" for="" (statekey="" in="" keys)="" {="" if="" (statekey="" in="" document)="" {="" eventkey="keys[stateKey];" break;="" }="" }="" return="" function="" (c)="" {="" if="" (c)="" document.addeventlistener(eventkey,="" c);="" return="" !document[statekey];="" }="" })();="" var="" videoads1elmzplayer_b73821="document.getElementById(" v-24hcontainer_zplayer_b73821");"="" document.addeventlistener("domcontentloaded",="" function="" ()="" {="" if(videoads1elmzplayer_b73821){="" var="" videoadsinitzplayer_b73821="false;" var="" checktabactivezplayer_b73821="setInterval(function" ()="" {="" if="" (inviewport(videoads1elmzplayer_b73821)="" &&="" viszplayer_b73821()="" &&="" !videoadsinitzplayer_b73821="" &&="" typeof(window.videojs)="" !="=" "undefined"="" &&="" (typeof(google)="" !="=" "undefined"="" ||="" adblockcheckedstatus)="" &&="" videoobj)="" {="" initvideozplayer_b73821();="" clearinterval(checktabactivezplayer_b73821);="" }="" },="" 100);="" }="" },="" false);="">< script/="">

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/bi-mat-canh-lo-hang-gay-tranh-cai-hon-2-thap-ky-nu-ch...

Titanic - Chuyện chưa kể: Cho xem ngực trước khi quay cảnh khỏa thân, nhổ nước bọt vì… đẹp hơn

Titanic - Chuyện chưa kể: Cho xem ngực trước khi quay cảnh khỏa thân, nhổ nước bọt vì… đẹp hơn

Những bí mật phía sau hậu trường của bộ phim kinh điển khiến bất cứ ai cũng phải thích thú.

Bấm xem >>

Theo Minh Tuệ (thoidaiplus.giadinh.net.vn)

Tag :Thập kỷ ,Hàn Hằng ,Hồ Ca ,Anh Bỉ

Tin Thể thao

MU lo mất Van De Beek vì trùm Serie A, Man City chốt mua đàn em Messi (Clip 1 phút Bóng đá 24H)

MU lo mất Van De Beek vì trùm Serie A, Man City chốt mua đàn em Messi (Clip 1 phút Bóng đá 24H)

MU đang rất lo lắng trước viễn cảnh để mất Van De Beek vào tay Juventus, trong khi Man City lên phương án mua ngôi sao khác thay Messi. Những thương vụ mới nhất sẽ có trong Clip 1 phút Bóng đá 24H ngày 28/11.

Tin Công nghệ

Các lãnh đạo Iran dọa trả đũa vụ ám sát ''cha đẻ hạt nhân Iran''

Các lãnh đạo Iran dọa trả đũa vụ ám sát ''cha đẻ hạt nhân Iran''

TTO - Tổng thống Hassan Rouhani của Iran cáo buộc Israel làm ''lính đánh thuê'' cho Mỹ và tìm cách gây hỗn loạn. Ông đổ lỗi cho Israel về vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran và tuyên bố sẽ phản ứng ''lúc thích hợp''.

Tin Gia đình

3 cách nấu cháo trứng gà cà rốt cho bé ăn dặm đơn giản

3 cách nấu cháo trứng gà cà rốt cho bé ăn dặm đơn giản

Nấu cháo trứng gà cà rốt cho bé là món ăn bổ dưỡng, thơm ngon nhất mà hầu hết tất cả các mẹ đều lựa chọn bổ sung thực đơn của con trong những ngày đầu ăn dặm. Khi nấu cháo trứng gà cà rốt cho bé ăn dặm, mẹ cần lưu ý đến các thực phẩm đi kèm nhằm bổ sung dinh dưỡng và mang đến độ ngon nhất cho món ăn.