6 bóng hồng trong đời Tuấn Hưng: Người sinh đông con được xe bạc tỷ, người bị đồn tiểu tam

30/10/2020 00:03(2 tháng trước)
Nguồn :  

Danh sách dài các mỹ nhân xuất hiện trong cuộc đời Tuấn Hưng đều là những cái tên đình đám, từ chân dài làng catwalk cho tới nữ hoàng giải trí của showbiz Việt.

'+ 'To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that '+ 'supports HTML5 video'+ '

' + '', videozplayer_142a11, videoAds1Conf = { "tempVast":"https://cdn.eva.vn/upload/html/tempvast.xml", "poster": "https://cdn.eva.vn/upload/4-2020/images/2020-10-29/1603962424-tuanhuong_huongbaby.jpg", "offsetWatchPercent": 20, "stopOtherOnPlay": true, "parentVid": parentVid, "skipAble": true, "skipTime": 5000, /*CDN_DOMAIN_HLS*/ "skipAdsBtnContent": "Skip Ad", "showMinBar" : false, "performanceTrack": true, "showAdVol": true, "VIDEOID": "zplayer_142a11", /*MINI_VIDEO*/ "viewportAutoPlay": true, "vidVol" : "0.15", "adVol" : "0.15", "prerollTimeEnd" : 31, "midrollTimeEnd" : 15, "postrollTimeEnd" : 30, "skipAdsBtnPos": "bottom-left", "fastSeek": {step: 5}, /**/ /*"fastSeek": {step: 5},*/ "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0", "adLoadTimeout" : 8000 ,"vastUri": "https%3A%2F%2Fpubads.g.doubleclick.net%2Fgampad%2Fads%3Fsz%3D640x360%26iu%3D%2F214571812%2Feva.pc.langsao.preroll.528x297%26impl%3Ds%26gdfp_req%3D1%26env%3Dvp%26output%3Dvast%26unviewed_position_start%3D1%26url%3Dhttps%253A%252F%252Feva.vn%252Flang-sao%252F6-bong-hong-trong-doi-tuan-hung-nguoi-sinh-dong-con-duoc-xe-bac-ty-nguoi-bi-don-tieu-tam-c20a451930.html%26description_url%3Dhttps%253A%252F%252Feva.vn%252Flang-sao%252F6-bong-hong-trong-doi-tuan-hung-nguoi-sinh-dong-con-duoc-xe-bac-ty-nguoi-bi-don-tieu-tam-c20a451930.html%26correlator%3D1603990990%26ambient%26ambient%3D1" ,"vastUriPost" : "" ,"vastUriMid" : "" ,"midTime": 10 ,"adVolIncrease": 0.5 ,"showVolIncreasement": true ,"tracking": { "video": { "eventsToTrack": ["percentsPlayed","end"], "vidDuration": 165, } } /*FALL_BACK*/ /*PLAYLIST_ITEM*/ /*DRM_VIDEO*/ /**/ /**/ } if(document.getElementById(parentVid)){ if(document.getElementById(parentVid).innerHTML.trim() == ""){ loadVidzplayer_142a11(); vidLoaded = true; } } function loadVidzplayer_142a11(){ dynamicId = new Date().valueOf(); vidId = "my-video-multiple1_"+dynamicId; videoAds1Conf.VIDEOID = vidId; if(vidLoaded==true){ videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false; } var newVideStr = videoElmStr.replace(/__VIDIDzplayer_142a11__/g, vidId); document.getElementById(parentVid).innerHTML = newVideStr; videozplayer_142a11 = new videoObj(videoAds1Conf); playerEventszplayer_142a11(videozplayer_142a11); if(!document.getElementById(parentVid).classList.contains(parentVid+"_loaded")){ document.getElementById(parentVid).className += " "+parentVid+"_loaded"; } videozplayer_142a11.player.on("videoended", function(){ window.autoplayAllowed_24hPlayer = false; videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false; videoAds1Conf.autoplay = false; var videoConf = videoAds1Conf; videoConf.viewportAutoPlay = false; var element = document.getElementById(videoConf.VIDEOID); // element.parentNode.removeChild(element); // videozplayer_142a11 = undefined; videozplayer_142a11.player.dispose(); loadVidzplayer_142a11(); }); } function playerEventszplayer_142a11(videozplayer_142a11){ videozplayer_142a11.player.on("onPrerollError", function(name) { var objVideos = videojs(vidId+"_html5_api"); if(!objVideos.muted()){ var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumeMenuButton.volumeBar.getPercent()); if(objVideos.autoplay()){ objVideos.volume(Math.round(pVol)); }else{ objVideos.volume(0.15); } }else{ objVideos.volume(0.15); } }); videozplayer_142a11.player.on("onPlay", function(name) { videozplayer_142a11.player.on("AE_completed", function(name) { var objVideos = videojs(vidId+"_html5_api"); if(!objVideos.muted()){ var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumeMenuButton.volumeBar.getPercent()); if(objVideos.autoplay()){ objVideos.volume(Math.round(pVol)); }else{ objVideos.volume(0.15); } }else{ objVideos.volume(0.15); } }); //console.log("listener onPlay: "); var docPlayVideo_zplayer_142a11 = document.getElementById("zplayer_142a11_ga"); if(docPlayVideo_zplayer_142a11){ docPlayVideo_zplayer_142a11.innerHTML = ''; } // begin 5/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc var docVideoPlay_zplayer_142a11 = document.getElementById('zplayer_142a11_content_play'); docVideoPlay_zplayer_142a11.innerHTML= ''; // end 5/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc //Begin 14-07-2017 : Thangnb tracking_google_tag_manager_video //End 14-07-2017 : Thangnb tracking_google_tag_manager_video //Begin 05-04-2018 : Thangnb gan_tracking_play_video_ben_thu_ba if(document.getElementById("tracking_play_video_ben_thu_bazplayer_142a11")){ document.getElementById("tracking_play_video_ben_thu_bazplayer_142a11").innerHTML = ''; } //End 05-04-2018 : Thangnb gan_tracking_play_video_ben_thu_ba var div_tracking_onplay_duration_zplayer_142a11 = document.getElementById("onplay_tracking_durationzplayer_142a11"); if (div_tracking_onplay_duration_zplayer_142a11) { div_tracking_onplay_duration_zplayer_142a11.innerHTML = ''; console.log("Tracking tong video Duration"); } }); // Begin 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top videozplayer_142a11.player.on('onPrerollStart', function(name){ //console.log('ON PREROLL START'); docGaPreroll_zplayer_142a11 = document.getElementById('zplayer_142a11_ga_preroll'); if(docGaPreroll_zplayer_142a11){ docGaPreroll_zplayer_142a11.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ var docPreroll_zplayer_142a11 = document.getElementById('zplayer_142a11_content_preroll'); docPreroll_zplayer_142a11.innerHTML = ''; /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_142a11.player.on('onOverlayStart', function(name){ //console.log('ON OVERLAY START'); docGaOverlay_zplayer_142a11 = document.getElementById('zplayer_142a11_ga_overlay'); if(docGaOverlay_zplayer_142a11){ docGaOverlay_zplayer_142a11.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ var docOverlay_zplayer_142a11 = document.getElementById('zplayer_142a11_content_overlay'); docOverlay_zplayer_142a11.innerHTML = ''; /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_142a11.player.on('onPostRollStart', function(name){ //console.log('ON POSTROLL START'); docGaPostroll_zplayer_142a11 = document.getElementById('zplayer_142a11_ga_overlay'); if(docGaPostroll_zplayer_142a11){ docGaPostroll_zplayer_142a11.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ var docPostroll_zplayer_142a11 = document.getElementById('zplayer_142a11_content_postroll'); docPostroll_zplayer_142a11.innerHTML = ''; /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_142a11.player.on("AE_AUTO_MUTED", function (name) { var div_auto_preroll_mute_zplayer_142a11 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_mutezplayer_142a11"); if (div_auto_preroll_mute_zplayer_142a11) { div_auto_preroll_mute_zplayer_142a11.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AUTO MUTE"); } }); videozplayer_142a11.player.on("AE_AUTO_UNMUTED", function (name) { var div_auto_preroll_unmute_zplayer_142a11 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_unmutezplayer_142a11"); if (div_auto_preroll_unmute_zplayer_142a11) { div_auto_preroll_unmute_zplayer_142a11.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AUTO UNMUTE"); } }); videozplayer_142a11.player.on("AE_MANUAL_MUTED", function (name) { var div_auto_preroll_mute_zplayer_142a11 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_mutezplayer_142a11"); if (div_auto_preroll_mute_zplayer_142a11) { div_auto_preroll_mute_zplayer_142a11.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_MANUAL_MUTED"); } }); videozplayer_142a11.player.on("AE_MANUAL_UNMUTED", function (name) { var div_auto_preroll_unmute_zplayer_142a11 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_unmutezplayer_142a11"); if (div_auto_preroll_unmute_zplayer_142a11) { div_auto_preroll_unmute_zplayer_142a11.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_MANUAL_UNMUTED"); } }); videozplayer_142a11.player.on("AE_USER_MUTED", function (name) { var div_user_preroll_mute_zplayer_142a11 = document.getElementById("tracking_user_am_thanh_preroll_mutezplayer_142a11"); if (div_user_preroll_mute_zplayer_142a11) { div_user_preroll_mute_zplayer_142a11.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_USER_MUTED"); } }); videozplayer_142a11.player.on("AE_USER_UNMUTED", function (name) { var div_user_preroll_unmute_zplayer_142a11 = document.getElementById("tracking_user_am_thanh_preroll_unmutezplayer_142a11"); if (div_user_preroll_unmute_zplayer_142a11) { div_user_preroll_unmute_zplayer_142a11.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_USER_UNMUTED"); } }); videozplayer_142a11.player.on("onStop", function(name) { //console.log("listener onStop: "); }); videozplayer_142a11.player.on("content_first_quarter", function (name) { var div_tracking_duration_firtszplayer_142a11 = document.getElementById("tracking_duration_firstzplayer_142a11"); if (div_tracking_duration_firtszplayer_142a11) { div_tracking_duration_firtszplayer_142a11.innerHTML = ''; } console.log("Video content_first_quarter"); }); videozplayer_142a11.player.on("content_second_quarter", function (name) { var div_tracking_duration_secondzplayer_142a11 = document.getElementById("tracking_duration_secondzplayer_142a11"); if (div_tracking_duration_secondzplayer_142a11) { div_tracking_duration_secondzplayer_142a11.innerHTML = ''; } console.log("Video content_second_quarter"); }); videozplayer_142a11.player.on("content_third_quarter", function (name) { var div_tracking_duration_thirdzplayer_142a11 = document.getElementById("tracking_duration_thirdzplayer_142a11"); if (div_tracking_duration_thirdzplayer_142a11) { div_tracking_duration_thirdzplayer_142a11.innerHTML = ''; } console.log("Video content_third_quarter"); }); videozplayer_142a11.player.on("content_complete", function (name) { var div_tracking_duration_completezplayer_142a11 = document.getElementById("tracking_duration_completezplayer_142a11"); if (div_tracking_duration_completezplayer_142a11) { div_tracking_duration_completezplayer_142a11.innerHTML = ''; } console.log("Video content_complete"); }); } videoAdsInitzplayer_142a11 = true; } // Ga video load luôn được chạy var docLoadTrang = document.getElementById('zplayer_142a11_content_ga');docLoadTrang.innerHTML= ''; function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom<0); }="" var="" zplayer_142a11vpelm="document.getElementById(" "zplayer_142a11"="" );="" var="" viszplayer_142a11="(function" ()="" {="" var="" statekey,="" eventkey,="" keys="{" hidden:="" "visibilitychange",="" webkithidden:="" "webkitvisibilitychange",="" mozhidden:="" "mozvisibilitychange",="" mshidden:="" "msvisibilitychange"="" };="" for="" (statekey="" in="" keys)="" {="" if="" (statekey="" in="" document)="" {="" eventkey="keys[stateKey];" break;="" }="" }="" return="" function="" (c)="" {="" if="" (c)="" document.addeventlistener(eventkey,="" c);="" return="" !document[statekey];="" }="" })();="" var="" videoads1elmzplayer_142a11="document.getElementById(" v-24hcontainer_zplayer_142a11");"="" document.addeventlistener("domcontentloaded",="" function="" ()="" {="" if(videoads1elmzplayer_142a11){="" var="" videoadsinitzplayer_142a11="false;" var="" checktabactivezplayer_142a11="setInterval(function" ()="" {="" if="" (inviewport(videoads1elmzplayer_142a11)="" &&="" viszplayer_142a11()="" &&="" !videoadsinitzplayer_142a11="" &&="" typeof(window.videojs)="" !="=" "undefined"="" &&="" (typeof(google)="" !="=" "undefined"="" ||="" adblockcheckedstatus)="" &&="" videoobj)="" {="" initvideozplayer_142a11();="" clearinterval(checktabactivezplayer_142a11);="" }="" },="" 100);="" }="" },="" false);="">< script/="">

XEM VIDEO: Trải qua nhiều mối tình,Tuấn Hưngkết hôn với Hương Baby vào năm 2014.

6 amp;#34;bóng hồngamp;#34; trong đời Tuấn Hưng: Người sinh đông con được xe bạc tỷ, người bị đồn amp;#34;tiểu tamamp;#34; - 1

Đầu những năm 2000, khi mới Nam tiến để phát triển sự nghiệp, cựu thành viên của nhóm nhạc Quả Dưa Hấu khiến công chúng chú ý vì mối tình với nữ ca sĩ Thanh Thảo. Lúc đó, Tuấn Hưng cho biết anh đến với Thanh Thảo vì: "Thảo quá đáng yêu nên tôi không thể không theo đuổi". Thế nhưng khi ấy, nam ca sĩ lại bị dư luận cho rằng đang dựa dẫm đàn chị nổi tiếng để làm nóng tên tuổi. 

6 amp;#34;bóng hồngamp;#34; trong đời Tuấn Hưng: Người sinh đông con được xe bạc tỷ, người bị đồn amp;#34;tiểu tamamp;#34; - 2

Tuấn Hưng từng chia sẻ Thanh Thảo là mối tình rất nhiều kỷ niệm đối với anh.

Sau hơn nửa năm yêu, Thanh Thảo và Tuấn Hưng đã "đường ai nấy đi" do bất đồng quan điểm sống. Cái tôi quá lớn khiến cả hai không thể dung hòa để tiếp tục đồng hành. Sau khi chia tay, cặp đôi chị - em này vẫn giữ mối quan hệ tốt nhưng hạn chế nhắc đến nhau với truyền thông.

6 amp;#34;bóng hồngamp;#34; trong đời Tuấn Hưng: Người sinh đông con được xe bạc tỷ, người bị đồn amp;#34;tiểu tamamp;#34; - 3

Sau khi chia tay Thanh Thảo, Tuấn Hưng bắt đầu cuộc tình mới với Thân Thúy Hà. Lúc bấy giờ, Thân Thúy Hà đang là một trong những chân dài đình đám của showbiz Việt. Là người phụ nữ biết vun vén, chăm lo, Thân Thúy Hà chăm sóc và chia sẻ cùng Tuấn Hưng nhiều khó khăn trong quãng thời gian đầu anh vào TP.HCM lập nghiệp. Khi yêu nhau, họ thường hẹn hò ở những quán ăn lề đường, chia sẻ từng suất cơm, chưa từng đến nhà hàng dùng một bữa tối lãng mạn.  

Tuy có cùng nhau một chuyện tình đẹp, nhưng rồi cả hai cũng chia tay sau 3 năm yêu. Nhiều người cho rằng đây là cái kết buồn, mà lỗi là ở sự đào hoa và đa tình của Tuấn Hưng. Khi đó, Thân Thúy Hà chơi thân với một người mẫu khá nổi tiếng và xinh đẹp. Sau những lần gặp gỡ với cô người mẫu đó, Tuấn Hưng bắt đầu lơ đãng cuộc tình với Thân Thúy Hà.

Khi nhắc đến những "bóng hồng" trong cuộc đời mình, Tuấn Hưng luôn dành cho Thân Thúy Hà sự trân trọng, khẳng định cô từng là người phụ nữ đã cho anh tất cả. Đến nay, Thân Thúy Hà và Tuấn Hưng vẫn giữ được tình bạn với nhau.

6 amp;#34;bóng hồngamp;#34; trong đời Tuấn Hưng: Người sinh đông con được xe bạc tỷ, người bị đồn amp;#34;tiểu tamamp;#34; - 4

Thân Thúy Hà là một trong số ít những người tình mà Tuấn Hưng từng công khai.

Vào ngày cưới của Tuấn Hưng, Thân Thúy Hà nhắn tin chúc mừng. Khi biết vợ Tuấn Hưng mang thai, Thân Thúy Hà cũng gửi đến anh những lời khuyên về việc chăm sóc mẹ bầu. Không chỉ vậy, chân dài này còn muốn mời vợ chồng Tuấn Hưng dùng bữa tối khi họ vào TP.HCM để cả ba có cơ hội trò chuyện với nhau.  

6 amp;#34;bóng hồngamp;#34; trong đời Tuấn Hưng: Người sinh đông con được xe bạc tỷ, người bị đồn amp;#34;tiểu tamamp;#34; - 5

Năm 2004, Tuấn Hưng và Hồ Ngọc Hà đều đang là những ngôi sao nổi tiếng và trẻ tuổi. Vì vậy, chuyện hẹn hò của cả hai trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông. Nam ca sĩ đến với "nữ hoàng giải trí" sau khi kết thúc với Thân Thuý Hà, sau đó tình bạn khắng khít nhiều năm của 2 chân dài này cũng kết thúc. Nhiều người cho rằng chính Hồ Ngọc Hà là nguyên nhân khiến Tuấn Hưng và Thân Thúy Hà tan vỡ. 

Chuyện tình ồn ào của Tuấn Hưng và Hồ Ngọc Hà nhanh chóng đi đến hồi kết. Không lâu sau đó, anh viết tặng cô ca khúc Vẫn nhớ 2 vào cuối năm 2005. Tuy nhiên, phía Hồ Ngọc Hà lại tỏ thái độ hờ hững trước động thái này và cho biết: "Hưng có viết bao nhiêu ca khúc tặng tôi thì cũng không còn ý nghĩa".

6 amp;#34;bóng hồngamp;#34; trong đời Tuấn Hưng: Người sinh đông con được xe bạc tỷ, người bị đồn amp;#34;tiểu tamamp;#34; - 6

Hồ Ngọc Hà và Tuấn Hưng từng có mối tình chóng vánh nhưng ồn ào.

Năm 2018, Hồ Ngọc Hà và Tuấn Hưng có dịp tái ngộ trên một sân khấu ca nhạc. Sau màn song ca cùng người cũ, anh được MC Nguyên Khang hỏi về đề chuyện tình cảm với Hồ Ngọc Hà trong quá khứ. Khi ấy, Tuấn Hưng trả lời khá gay gắt: "Tôi xin đại diện cho tất cả đàn ông có vợ tuyên bố với anh Nguyên Khang rằng, cuộc đời có nhiều câu hỏi anh có thể hỏi nhưng đôi khi có những câu hỏi chúng tôi trả lời sẽ làm tan nát gia đình tôi thì sao? Rồi còn làm tan nát nhiều gia đình khác thì sao? Mà điều đó có làm anh vui không?". 

6 amp;#34;bóng hồngamp;#34; trong đời Tuấn Hưng: Người sinh đông con được xe bạc tỷ, người bị đồn amp;#34;tiểu tamamp;#34; - 7

Sau khi chia tay, Tuấn Hưng và Hồ Ngọc Hà vẫn có những lần kết hợp ăn ý trên sân khấu.

6 amp;#34;bóng hồngamp;#34; trong đời Tuấn Hưng: Người sinh đông con được xe bạc tỷ, người bị đồn amp;#34;tiểu tamamp;#34; - 8

Đầu năm 2008, Vũ Thu Phương tình cờ biết Tuấn Hưng khi anh hát nhạc nền cho một bộ phim mà cô tham gia. Nhận được sự nhờ cậy từ đạo diễn, chân dài này đồng ý quay video clip ca nhạc cùng anh. Thời điểm đó, Vũ Thu Phương vừa chia tay người yêu nên cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Trong lúc đang hẹn hò, Tuấn Hưng từng gây bất ngờ khi tuyên bố: "Với tôi, Phương là tình yêu cuối cùng".

Dù vậy, mối quan hệ của họ chỉ duy trì được 3 tháng. 

6 amp;#34;bóng hồngamp;#34; trong đời Tuấn Hưng: Người sinh đông con được xe bạc tỷ, người bị đồn amp;#34;tiểu tamamp;#34; - 9

 Vũ Thu Phương cho biết cô và Tuấn Hưng chia tay vì tính cách của cả 2 không hợp nhau.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, cựu siêu mẫu chia sẻ: "Thật ra, anh Tuấn Hưng đối với Phương rất tốt, chân thật. Cũng không thể phủ nhận lúc đó Phương hơi háo thắng và mang tâm trạng mình muốn ai thì phải chinh phục cho được. Anh Tuấn Hưng lại quá lý tưởng. Người ta hay nói anh Hưng thế này, anh Hưng thế nọ, lãng tử và đào hoa… rồi cái định kiến nghệ sĩ khó sống với nhau càng thôi thúc Phương muốn chứng tỏ cái tôi của mình. 

Thêm vào đó, Phương cũng như bao nhiêu cô gái khác khi yêu, nhìn mọi chuyện đơn giản và tràn ngập màu hồng, rằng mình sẽ thay đổi được người yêu, anh ấy sẽ sống và thay đổi thói quen theo cách suy nghĩ của mình… Về sau, khi đã là người trong cuộc, Phương mới hiểu được vì sao người ta lại hay nói 2 nghệ sĩ khó ở bên nhau dài lâu. Rất mệt mỏi, đôi khi mình lại cần một người bình thường để sẻ chia và tâm sự".

6 amp;#34;bóng hồngamp;#34; trong đời Tuấn Hưng: Người sinh đông con được xe bạc tỷ, người bị đồn amp;#34;tiểu tamamp;#34; - 10

Màn khóa môi đầy táo bạo của Vũ Thu Phương và Tuấn Hưng khi lần đầu thể hiện khả năng trình diễn nhạc kịch kết hợp thời trang trên sân khấu.

Sau khi chia tay Vũ Thu Phương, Tuấn Hưng từng cho rằng cô lạm dụng chuyện tình cảm của cả hai để đánh bóng tên tuổi. Tháng 11/2009, cặp đôi cùng tham gia vở nhạc kịch Phantom of the Opera và dành cho nhau nụ hôn trên sân khấu. Tuy nhiên, Tuấn Hưng gọi đây là "nụ hôn nghiệt ngã".

Theo nam ca sĩ, anh chấp nhận hôn để hoàn thành vai diễn vì tình thế bắt buộc, nhưng Vũ Thu Phương lại nhiều lần nhắc đến hành động này với báo chí. Trước những ý kiến của bạn trai cũ, Vũ Thu Phương cũng cho biết: "Không muốn tên mình đứng cạnh Tuấn Hưng". 

6 amp;#34;bóng hồngamp;#34; trong đời Tuấn Hưng: Người sinh đông con được xe bạc tỷ, người bị đồn amp;#34;tiểu tamamp;#34; - 11

Tháng 2/2012, hình ảnh Tuấn Hưng và Ngân Khánh cùng dạo phố Hà Nội xuất hiện tràn lan trên mặt báo. Không lâu sau đó, báo chí lại bắt gặp Ngân Khánh xuất hiện trong minishow của Tuấn Hưng. Cả hai dành cho nhau nhiều sự quan tâm và có những cử chỉ khá thân mật. Ngân Khánh còn trở thành nữ chính trong MV Anh nhớ em của Tuấn Hưng với nhiều cảnh quay tình cảm. 

6 amp;#34;bóng hồngamp;#34; trong đời Tuấn Hưng: Người sinh đông con được xe bạc tỷ, người bị đồn amp;#34;tiểu tamamp;#34; - 12

Năm 2012, việc Tuấn Hưng và Ngân Khánh thường xuyên xuất hiện cùng nhau làm nhiều người chú ý.

Trước nghi vấn hẹn hò, Ngân Khánh phủ nhận: "Chuyện này thì tôi không biết, hiện tại thì mọi thứ vẫn bình thường, tôi vẫn tập trung hết thời gian và sức lực vào công việc, chuyện tình cảm không có gì đáng nói. Việc tôi tham gia đêm nhạc của anh Tuấn Hưng đơn giản cũng là một sự kết hợp để tạo ra được sự mới mẻ trong những dự án tới. Đơn giản chỉ là như vậy".

Tuy nhiên, trên trang cá nhân của bạn bè cả hai, khán giả lại thấy hình ảnh Ngân Khánh và Tuấn Hưng ngồi cạnh nhau vô cùng thân thiết. Trái ngược với thái độ phủ nhận của Ngân Khánh, Tuấn Hưng luôn trả lời lấp lửng tại thời điểm đó rằng: "Nếu tôi yêu Ngân Khánh thì sao?". Theo một số nguồn tin, cặp đôi đã có khoảng thời gian hẹn hò ngắn ngủi và kết thúc vì Ngân Khánh chưa quên được người yêu cũ.   

6 amp;#34;bóng hồngamp;#34; trong đời Tuấn Hưng: Người sinh đông con được xe bạc tỷ, người bị đồn amp;#34;tiểu tamamp;#34; - 13

Tuy Tuấn Hưng và Ngân Khánh chưa một lần khẳng định chuyện hẹn hò, nhưng việc cặp đôi thân mật từ sân khấu đến ngoài đời khiến cả hai được dư luận chú ý suốt một thời gian dài. 

6 amp;#34;bóng hồngamp;#34; trong đời Tuấn Hưng: Người sinh đông con được xe bạc tỷ, người bị đồn amp;#34;tiểu tamamp;#34; - 14

Tháng 4/2012, Hương Baby lần đầu xuất hiện khi tham dự liveshow Ngày về của Tuấn Hưng. Hot girl Hương Baby tên thật là Thu Hương, là con gái của một gia đình giàu có ở Hà Nội. Ngay từ khi còn rất trẻ, cô đã tự kinh doanh và tạo dựng được sự nghiệp của riêng mình.  

Đến đầu tháng 12/2013, Tuấn Hưng công khai sánh đôi cùng Thu Hương đến chung vui trong đám cưới của ca sĩ Đăng Khôi. Tiếp đó, nam ca sĩ cùng cô đến ủng hộ liveshow của Bằng Kiều và Tú Dưa - 2 cựu thành viên của nhóm Quả Dưa Hấu. Không lâu sau, Tuấn Hưng đưa Hương Baby cùng đi lưu diễn ở châu Âu và đăng tải loạt ảnh tình cảm bên nhau lên Facebook cá nhân.

6 amp;#34;bóng hồngamp;#34; trong đời Tuấn Hưng: Người sinh đông con được xe bạc tỷ, người bị đồn amp;#34;tiểu tamamp;#34; - 15

Tháng 4/2014, Tuấn Hưng và Hương Baby chính thức "về chung nhà" bằng tiệc cưới lãng mạn.

Nói về quyết định tiến tới hôn nhân với nàng hot girl kém mình 12 tuổi, giọng ca Tìm lại bầu trời cho hay: "Cô ấy là người con gái có thể chịu đựng được sự tác động của môi trường xung quanh khi yêu một người mang tiếng là đào hoa, lăng nhăng, công việc lại bận bịu như tôi. Với một cô gái bình thường, có thể họ chấp nhận yêu tôi nhưng để đi đến hôn nhân thì không phải ai cũng làm được. Ngoài ra, cô ấy còn là người biết sống cho gia đình và có thể thay tôi chăm sóc bố mẹ lúc tôi vắng nhà. Đó là 2 lý do để tôi chọn lấy cô ấy". 

Khi được hỏi về cuộc sống sau khi kết hôn, bà xã Tuấn Hưng thổ lộ: "Trước đây, anh Hưng có nhiều mối quan hệ xã hội, nên đôi lúc tôi rơi vào lạc lõng và hụt hẫng trong chính cuộc sống hôn nhân của mình. Còn bây giờ, đi đâu anh Hưng cũng muốn có vợ đi cùng. Anh nói: 'Đi đâu có vợ có chồng cũng vui hơn'. Sau tất cả, hai vợ chồng đều có chung suy nghĩ, hạnh phúc là điều quan trọng nhất và không gì có thể mua được".

6 amp;#34;bóng hồngamp;#34; trong đời Tuấn Hưng: Người sinh đông con được xe bạc tỷ, người bị đồn amp;#34;tiểu tamamp;#34; - 16

Hương Baby cho biết vợ chồng cô từng trải qua sóng gió đến mức nghĩ đến chuyện "dừng lại để đường ai nấy đi". Tuy nhiên, cặp đôi đã thay đổi, cùng nhìn về một hướng để từng ngày vun đắp hạnh phúc gia đình.

Cựu hot girl cũng tiết lộ, cô được Tuấn Hưng giúp đỡ rất nhiều trong việc kinh doanh: "Anh Hưng là hậu phương quan trọng, giúp tôi theo đuổi đam mê kinh doanh. Tôi học được ở chồng sự chăm chỉ, tháo vát và tinh thần của một chiến binh, không bỏ cuộc trước khó khăn. Những dự định tôi ấp ủ, chồng vừa ủng hộ tinh thần, vừa giúp đỡ về kinh tế. Anh Hưng luôn hậu thuẫn, trợ giúp nên tôi yên tâm dành 100% năng lượng cho công việc".

Tháng 7 năm nay, Tuấn Hưng tuyên bố dừng ca hát khiến nhiều khán giả bất ngờ. Nói cụ thể hơn về lý do, nam ca sĩ viết: "Mỗi chuyến đi diễn dài ngày bây giờ phải xa các con tâm trí không thể bình yên để hát. Nên tôi hiểu cái gì tôi cần nhất bây giờ. Tôi sẽ tạm xa các bạn một thời gian để dành thời gian chăm sóc cho các con và gia đình mình".

2 tháng sau tuyên bố tạm nghỉ hát, Tuấn Hưng mạnh tay chi hơn 4 tỷ tậu xế hộp tặng vợ để cô có thể nghỉ ngơi, nằm ra trên xe trong những chuyến công tác xa.

6 amp;#34;bóng hồngamp;#34; trong đời Tuấn Hưng: Người sinh đông con được xe bạc tỷ, người bị đồn amp;#34;tiểu tamamp;#34; - 17

Hiện tại, vợ chồng Tuấn Hưng có với nhau 3 con "đủ nếp đủ tẻ": con trai Su Hào (6 tuổi), con gái Son (3 tuổi) và con trai Sâm (1 tuổi).

Sau 7 năm bên nhau, Hương Baby thấy may mắn khi có chồng tôn trọng, biết quan tâm và luôn lắng nghe cảm xúc của mình. "Từng ấy thời gian bên nhau, tôi luôn cảm giác cuộc sống này đã cho mình quá nhiều may mắn khi mang đến người chồng luôn yêu thương và dành cho mình những lời ngọt ngào, tình cảm cùng 3 đứa con đẹp như thiên thần. Có một điều mà tôi luôn chắc chắn là mình đã chọn chồng rất chuẩn. Lấy anh Tuấn Hưng là quyết định đúng đắn nhất của tôi", Hương Baby nói.    

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/6-bong-hong-trong-doi-tuan-hung-nguoi-sinh-dong-con-d...

Tag :Tuấn Hưng ,Bông hồng ,Bong ,Bác Hồ ,Hồ Bắc ,Đồng Tâm ,Trọng Hùng ,Sinh tử ,Tự tâm ,Từ Đông Đông ,Con bò ,Đỗ Trọng Hưng ,Đông Đông

Tin Thể thao

MU lo mất Van De Beek vì trùm Serie A, Man City chốt mua đàn em Messi (Clip 1 phút Bóng đá 24H)

MU lo mất Van De Beek vì trùm Serie A, Man City chốt mua đàn em Messi (Clip 1 phút Bóng đá 24H)

MU đang rất lo lắng trước viễn cảnh để mất Van De Beek vào tay Juventus, trong khi Man City lên phương án mua ngôi sao khác thay Messi. Những thương vụ mới nhất sẽ có trong Clip 1 phút Bóng đá 24H ngày 28/11.

Tin Công nghệ

Các lãnh đạo Iran dọa trả đũa vụ ám sát ''cha đẻ hạt nhân Iran''

Các lãnh đạo Iran dọa trả đũa vụ ám sát ''cha đẻ hạt nhân Iran''

TTO - Tổng thống Hassan Rouhani của Iran cáo buộc Israel làm ''lính đánh thuê'' cho Mỹ và tìm cách gây hỗn loạn. Ông đổ lỗi cho Israel về vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran và tuyên bố sẽ phản ứng ''lúc thích hợp''.

Tin Gia đình

3 cách nấu cháo trứng gà cà rốt cho bé ăn dặm đơn giản

3 cách nấu cháo trứng gà cà rốt cho bé ăn dặm đơn giản

Nấu cháo trứng gà cà rốt cho bé là món ăn bổ dưỡng, thơm ngon nhất mà hầu hết tất cả các mẹ đều lựa chọn bổ sung thực đơn của con trong những ngày đầu ăn dặm. Khi nấu cháo trứng gà cà rốt cho bé ăn dặm, mẹ cần lưu ý đến các thực phẩm đi kèm nhằm bổ sung dinh dưỡng và mang đến độ ngon nhất cho món ăn.