Nghỉ việc ở công ty có được tham gia BHXH tự nguyện?

27/09/2020 14:20(1 tháng trước)
Nguồn :  

(PLO)-Tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện sẽ được cộng nối làm căn cứ để tính hưởng chế độ hưu trí.

Tôi đã tham gia BHXH bắt buộc được 7 năm và hiện không còn làm công ty nữa. Xin hỏi, trường hợp của tôi muốn tham gia BHXH tự nguyện được không?Nếu tôi đã tham gia BHXH tự nguyện, thì sau này tôi đi làm công ty có thể  tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc không. Trong quá trình tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện thì có ảnh hưởng gì đến chế độ lương hưu sau này?

Bạn đọcTiến Minh(TP.HCM) hỏi.

BHXH TP.HCM trả lời:Theo quy định của pháp luật vềBHXHhiện hành thì người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia đóng BHXH bắt buộc.

Người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc, vừa có thời gian đóng BHXHtự nguyệnđược hưởng chế độ hưu trí và tử tuất trên tổng thời gian đã đóng BHXHbắt buộcvà BHXH tự nguyện.

Theo quy định nêu trên, trường hợp bạn đã đóng BHXH bắt buộc được 7 năm, đã nghỉ việc và muốn tham gia BHXH tự nguyện thì bạn có thể tham gia đóng BHXH tự nguyện.

Sau này, khi bạn đi làm và thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện sẽ được cộng nối làm căn cứ để tính hưởng chế độ hưu trí. Vì vậy không ảnh hưởng đến quá trình tham gia và chế độlương hưusau này của bạn.

Hướng dẫn làm các thủ tục bảo hiểm tại nhà

(PLO)- Chỉ cần máy tính hoặc điện thoại kết nối internet, người dân dễ dàng đăng ký cấp lại thẻ BHYT do hỏng hoặc mất, hưởng BHXH một lần, nhận chế độ tử tuất tại nhà.

VÕ HÀ

Tag :Ty Gia