Lan Ngọc diện váy trễ nải khoe điểm gợi cảm hiếm có

16/09/2020 14:29(9 ngày trước)
Nguồn :  

Sở hữu vóc dáng mình hạc xương mai và biết được lợi thế hình thể không phải ai cũng có được, Ninh Dương Lan Ngọc ưa chuộng mốt váy áo trễ nải, khoe xương quai xanh gợi cảm.

'+ 'To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that '+ 'supports HTML5 video'+ '

' + '', videozplayer_6877a1, videoAds1Conf = { "tempVast":"https://cdn.eva.vn/upload/html/tempvast.xml", "poster": "https://cdn.eva.vn/upload/3-2020/images/2020-09-16/1600220374-lan_ngoc.jpg", "offsetWatchPercent": 20, "stopOtherOnPlay": true, "parentVid": parentVid, "skipAble": true, "skipTime": 5000, /*CDN_DOMAIN_HLS*/ "skipAdsBtnContent": "Skip Ad", "showMinBar" : false, "performanceTrack": true, "showAdVol": true, "VIDEOID": "zplayer_6877a1", /*MINI_VIDEO*/ "viewportAutoPlay": true, "vidVol" : "0.15", "adVol" : "0.15", "prerollTimeEnd" : 31, "midrollTimeEnd" : 15, "postrollTimeEnd" : 30, "skipAdsBtnPos": "bottom-left", "fastSeek": {step: 5}, /**/ /*"fastSeek": {step: 5},*/ "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0", "adLoadTimeout" : 8000 ,"vastUri": "https%3A%2F%2Fpubads.g.doubleclick.net%2Fgampad%2Fads%3Fsz%3D640x360%26iu%3D%2F214571812%2Feva.pc.thoitrang.preroll.528x297%26impl%3Ds%26gdfp_req%3D1%26env%3Dvp%26output%3Dvast%26unviewed_position_start%3D1%26url%3Dhttps%253A%252F%252Feva.vn%252Fthoi-trang-sao%252Flan-ngoc-dien-vay-tre-nai-khoe-diem-goi-cam-hiem-co-c269a446640.html%26description_url%3Dhttps%253A%252F%252Feva.vn%252Fthoi-trang-sao%252Flan-ngoc-dien-vay-tre-nai-khoe-diem-goi-cam-hiem-co-c269a446640.html%26correlator%3D1600241357%26ambient%26ambient%3D1" ,"vastUriPost" : "" ,"vastUriMid" : "" ,"midTime": 10 ,"adVolIncrease": 0.5 ,"showVolIncreasement": true ,"tracking": { "video": { "eventsToTrack": ["percentsPlayed","end"], "vidDuration": 29, } } /*FALL_BACK*/ /*PLAYLIST_ITEM*/ /*DRM_VIDEO*/ /**/ /**/ } if(document.getElementById(parentVid)){ if(document.getElementById(parentVid).innerHTML.trim() == ""){ loadVidzplayer_6877a1(); vidLoaded = true; } } function loadVidzplayer_6877a1(){ dynamicId = new Date().valueOf(); vidId = "my-video-multiple1_"+dynamicId; videoAds1Conf.VIDEOID = vidId; if(vidLoaded==true){ videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false; } var newVideStr = videoElmStr.replace(/__VIDIDzplayer_6877a1__/g, vidId); document.getElementById(parentVid).innerHTML = newVideStr; videozplayer_6877a1 = new videoObj(videoAds1Conf); playerEventszplayer_6877a1(videozplayer_6877a1); if(!document.getElementById(parentVid).classList.contains(parentVid+"_loaded")){ document.getElementById(parentVid).className += " "+parentVid+"_loaded"; } videozplayer_6877a1.player.on("videoended", function(){ window.autoplayAllowed_24hPlayer = false; videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false; videoAds1Conf.autoplay = false; var videoConf = videoAds1Conf; videoConf.viewportAutoPlay = false; var element = document.getElementById(videoConf.VIDEOID); // element.parentNode.removeChild(element); // videozplayer_6877a1 = undefined; videozplayer_6877a1.player.dispose(); loadVidzplayer_6877a1(); }); } function playerEventszplayer_6877a1(videozplayer_6877a1){ videozplayer_6877a1.player.on("onPrerollError", function(name) { var objVideos = videojs(vidId+"_html5_api"); if(!objVideos.muted()){ var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumeMenuButton.volumeBar.getPercent()); if(objVideos.autoplay()){ objVideos.volume(Math.round(pVol)); }else{ objVideos.volume(0.15); } }else{ objVideos.volume(0.15); } }); videozplayer_6877a1.player.on("onPlay", function(name) { videozplayer_6877a1.player.on("AE_completed", function(name) { var objVideos = videojs(vidId+"_html5_api"); if(!objVideos.muted()){ var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumeMenuButton.volumeBar.getPercent()); if(objVideos.autoplay()){ objVideos.volume(Math.round(pVol)); }else{ objVideos.volume(0.15); } }else{ objVideos.volume(0.15); } }); //console.log("listener onPlay: "); var docPlayVideo_zplayer_6877a1 = document.getElementById("zplayer_6877a1_ga"); if(docPlayVideo_zplayer_6877a1){ docPlayVideo_zplayer_6877a1.innerHTML = ''; } // begin 5/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc var docVideoPlay_zplayer_6877a1 = document.getElementById('zplayer_6877a1_content_play'); docVideoPlay_zplayer_6877a1.innerHTML= ''; // end 5/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc //Begin 14-07-2017 : Thangnb tracking_google_tag_manager_video //End 14-07-2017 : Thangnb tracking_google_tag_manager_video //Begin 05-04-2018 : Thangnb gan_tracking_play_video_ben_thu_ba if(document.getElementById("tracking_play_video_ben_thu_bazplayer_6877a1")){ document.getElementById("tracking_play_video_ben_thu_bazplayer_6877a1").innerHTML = ''; } //End 05-04-2018 : Thangnb gan_tracking_play_video_ben_thu_ba var div_tracking_onplay_duration_zplayer_6877a1 = document.getElementById("onplay_tracking_durationzplayer_6877a1"); if (div_tracking_onplay_duration_zplayer_6877a1) { div_tracking_onplay_duration_zplayer_6877a1.innerHTML = ''; console.log("Tracking tong video Duration"); } }); // Begin 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top videozplayer_6877a1.player.on('onPrerollStart', function(name){ //console.log('ON PREROLL START'); docGaPreroll_zplayer_6877a1 = document.getElementById('zplayer_6877a1_ga_preroll'); if(docGaPreroll_zplayer_6877a1){ docGaPreroll_zplayer_6877a1.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ var docPreroll_zplayer_6877a1 = document.getElementById('zplayer_6877a1_content_preroll'); docPreroll_zplayer_6877a1.innerHTML = ''; /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_6877a1.player.on('onOverlayStart', function(name){ //console.log('ON OVERLAY START'); docGaOverlay_zplayer_6877a1 = document.getElementById('zplayer_6877a1_ga_overlay'); if(docGaOverlay_zplayer_6877a1){ docGaOverlay_zplayer_6877a1.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ var docOverlay_zplayer_6877a1 = document.getElementById('zplayer_6877a1_content_overlay'); docOverlay_zplayer_6877a1.innerHTML = ''; /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_6877a1.player.on('onPostRollStart', function(name){ //console.log('ON POSTROLL START'); docGaPostroll_zplayer_6877a1 = document.getElementById('zplayer_6877a1_ga_overlay'); if(docGaPostroll_zplayer_6877a1){ docGaPostroll_zplayer_6877a1.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ var docPostroll_zplayer_6877a1 = document.getElementById('zplayer_6877a1_content_postroll'); docPostroll_zplayer_6877a1.innerHTML = ''; /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_6877a1.player.on("AE_AUTO_MUTED", function (name) { var div_auto_preroll_mute_zplayer_6877a1 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_mutezplayer_6877a1"); if (div_auto_preroll_mute_zplayer_6877a1) { div_auto_preroll_mute_zplayer_6877a1.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AUTO MUTE"); } }); videozplayer_6877a1.player.on("AE_AUTO_UNMUTED", function (name) { var div_auto_preroll_unmute_zplayer_6877a1 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_unmutezplayer_6877a1"); if (div_auto_preroll_unmute_zplayer_6877a1) { div_auto_preroll_unmute_zplayer_6877a1.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AUTO UNMUTE"); } }); videozplayer_6877a1.player.on("AE_MANUAL_MUTED", function (name) { var div_auto_preroll_mute_zplayer_6877a1 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_mutezplayer_6877a1"); if (div_auto_preroll_mute_zplayer_6877a1) { div_auto_preroll_mute_zplayer_6877a1.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_MANUAL_MUTED"); } }); videozplayer_6877a1.player.on("AE_MANUAL_UNMUTED", function (name) { var div_auto_preroll_unmute_zplayer_6877a1 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_unmutezplayer_6877a1"); if (div_auto_preroll_unmute_zplayer_6877a1) { div_auto_preroll_unmute_zplayer_6877a1.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_MANUAL_UNMUTED"); } }); videozplayer_6877a1.player.on("AE_USER_MUTED", function (name) { var div_user_preroll_mute_zplayer_6877a1 = document.getElementById("tracking_user_am_thanh_preroll_mutezplayer_6877a1"); if (div_user_preroll_mute_zplayer_6877a1) { div_user_preroll_mute_zplayer_6877a1.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_USER_MUTED"); } }); videozplayer_6877a1.player.on("AE_USER_UNMUTED", function (name) { var div_user_preroll_unmute_zplayer_6877a1 = document.getElementById("tracking_user_am_thanh_preroll_unmutezplayer_6877a1"); if (div_user_preroll_unmute_zplayer_6877a1) { div_user_preroll_unmute_zplayer_6877a1.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_USER_UNMUTED"); } }); videozplayer_6877a1.player.on("onStop", function(name) { //console.log("listener onStop: "); }); videozplayer_6877a1.player.on("content_first_quarter", function (name) { var div_tracking_duration_firtszplayer_6877a1 = document.getElementById("tracking_duration_firstzplayer_6877a1"); if (div_tracking_duration_firtszplayer_6877a1) { div_tracking_duration_firtszplayer_6877a1.innerHTML = ''; } console.log("Video content_first_quarter"); }); videozplayer_6877a1.player.on("content_second_quarter", function (name) { var div_tracking_duration_secondzplayer_6877a1 = document.getElementById("tracking_duration_secondzplayer_6877a1"); if (div_tracking_duration_secondzplayer_6877a1) { div_tracking_duration_secondzplayer_6877a1.innerHTML = ''; } console.log("Video content_second_quarter"); }); videozplayer_6877a1.player.on("content_third_quarter", function (name) { var div_tracking_duration_thirdzplayer_6877a1 = document.getElementById("tracking_duration_thirdzplayer_6877a1"); if (div_tracking_duration_thirdzplayer_6877a1) { div_tracking_duration_thirdzplayer_6877a1.innerHTML = ''; } console.log("Video content_third_quarter"); }); videozplayer_6877a1.player.on("content_complete", function (name) { var div_tracking_duration_completezplayer_6877a1 = document.getElementById("tracking_duration_completezplayer_6877a1"); if (div_tracking_duration_completezplayer_6877a1) { div_tracking_duration_completezplayer_6877a1.innerHTML = ''; } console.log("Video content_complete"); }); } videoAdsInitzplayer_6877a1 = true; } // Ga video load luôn được chạy var docLoadTrang = document.getElementById('zplayer_6877a1_content_ga');docLoadTrang.innerHTML= ''; function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom<0); }="" var="" zplayer_6877a1vpelm="document.getElementById(" "zplayer_6877a1"="" );="" var="" viszplayer_6877a1="(function" ()="" {="" var="" statekey,="" eventkey,="" keys="{" hidden:="" "visibilitychange",="" webkithidden:="" "webkitvisibilitychange",="" mozhidden:="" "mozvisibilitychange",="" mshidden:="" "msvisibilitychange"="" };="" for="" (statekey="" in="" keys)="" {="" if="" (statekey="" in="" document)="" {="" eventkey="keys[stateKey];" break;="" }="" }="" return="" function="" (c)="" {="" if="" (c)="" document.addeventlistener(eventkey,="" c);="" return="" !document[statekey];="" }="" })();="" var="" videoads1elmzplayer_6877a1="document.getElementById(" v-24hcontainer_zplayer_6877a1");"="" document.addeventlistener("domcontentloaded",="" function="" ()="" {="" if(videoads1elmzplayer_6877a1){="" var="" videoadsinitzplayer_6877a1="false;" var="" checktabactivezplayer_6877a1="setInterval(function" ()="" {="" if="" (inviewport(videoads1elmzplayer_6877a1)="" &&="" viszplayer_6877a1()="" &&="" !videoadsinitzplayer_6877a1="" &&="" typeof(window.videojs)="" !="=" "undefined"="" &&="" (typeof(google)="" !="=" "undefined"="" ||="" adblockcheckedstatus)="" &&="" videoobj)="" {="" initvideozplayer_6877a1();="" clearinterval(checktabactivezplayer_6877a1);="" }="" },="" 100);="" }="" },="" false);="">< script/="">

Lan Ngọcgiờ đây ăn mặc sang chảnh thời thượng trong mỗi lần xuất hiện. 

Một trong những điểm gợi cảm nhất trên cơ thể người phụ nữ có thể phải kể đến xương quai xanh - xương chữ S nối giữa phần ngực và vai. Dù ai cũng có xương quai xanh nhưng không phải ai cũng có được phần xương nổi rõ phía trên cổ như thế. Và để khoe được điểm quyến rũ của mình, nhiều chị em lựa chọn những chiếc áo khoe vai trần hay có phần cổ rộng cuốn hút.

Lan Ngọc diện váy trễ nải khoe điểm gợi cảm hiếm có - 1

Xương quai xanh là điểm mạnh giúp chị em phụ nữ trở trên quyến rũ hơn.

Ninh Dương Lan Ngọccũng là một trong những mỹ nhân trong Vbiz sở hữu chiếc xương quai xanh hoàn hảo. Chính vì thế mà cô nàng vô tư diện những thiết kế trễ nải để tôn vinh lên điểm nổi trội của mình.  Những chiếc váy quây, áo hai dây hay áo lệch vai được "ngọc nữ mới" thường xuyên lựa chọn.

Lan Ngọc diện váy trễ nải khoe điểm gợi cảm hiếm có - 2

Hình ảnh mới nhất, Ninh Dương Lan Ngọc diện áo màu hồng lệch vai khoe điểm gợi cảm ngây ngất lòng người.

Lan Ngọc diện váy trễ nải khoe điểm gợi cảm hiếm có - 3

Dạo gần đây, nữ diễn viên cũng thường xuyên lựa chọn những item có thiết kế thoải mái ở phần cổ để vừa tạo cảm giác phóng khoáng, trẻ trung hơn vừa "show" ra được vẻ đẹp trời phú không phải ai cũng có được.

Lan Ngọc diện váy trễ nải khoe điểm gợi cảm hiếm có - 4

Thông thường phải những cô nàng có vóc dáng thon gọn như Lan Ngọc mới khoe được xương quai xanh cũng như phải chọn được đúng mẫu váy áo phù hợp.

Quả không hổ danh là ngọc nữ thế hệ mới, Ninh Dương Lan Ngọc làm dân tình không thể rời mắt khỏi cô bởi thời trang thiên biến vạn hóa.

Thời trang sự kiện cô cũng khéo léo chọn những mẫu váy có khoảng hở ở ngực từ hai dây đến lệch vai...

Với lợi thế hoàn hảo như vậy, style đời thường của cô nàng cũng không thể bỏ qua những item như thế này.

Như đã nói ở trên, xương quai xanh luôn là điểm gợi cảm bậc nhất và chưa bao giờ có thể "làm hại chị em". Đã là một cô gái sở hữu được ưu điểm nổi trội này, tốt nhất đừng bỏ qua những kiểu váy áo dưới đây:

Áo lệch vai

Kiểu áo này khá dễ phối đồ và thường không kén người mặc. Chị em có thể chọn áo, váy ôm sát hay những chiếc váy suông dáng lệch vai để khoe một phần xương quai xanh.

Lan Ngọc diện váy trễ nải khoe điểm gợi cảm hiếm có - 5

Chị em vừa có thể lịch sự với áo sơ mi lệch vai, đơn giản với váy chữ A hay gợi cảm hơn với váy body lệch vai.

Áo trễ vai

Hiện tại, kiểu áo này đang rất được nhiều chị em thi nhau lựa chọn để mặc trong nhiều trường hợp khác nhau cả đi làm, đi chơi, đi tiệc hay du lịch biển... Những chiếc áo trễ vai chính là item nổi bật giúp các nàng khoe được đôi vai gầy mỏng manh và chiếc quai xanh hoàn hảo.

Lan Ngọc diện váy trễ nải khoe điểm gợi cảm hiếm có - 6

Những cô nàng mặc áo trễ vai luôn làm người khác cảm thấy muốn che chở.

Áo cổ V

Còn muốn vừa tôn vinh được chiếc xương đòn đáng mơ ước, lại vừa khoe được thềm ngực đẫy đà gợi cảm, chị em có thể chọn kiểu áo cổ V phóng khoáng và đầy táo bạo này.

Lan Ngọc diện váy trễ nải khoe điểm gợi cảm hiếm có - 7

Kiểu áo cổ V có thể mang lại nhiều phong cách khác nhau cho các bạn gái. 

Áo cúp ngực

Dĩ nhiên đây chính là trùm cuối rồi, muốn khoe xương quai xanh trọn vẹn vậy đâu thể bỏ qua những chiếc áo, chiếc váy cúp ngực thần thánh. 

Lan Ngọc diện váy trễ nải khoe điểm gợi cảm hiếm có - 8

Chẳng cần phải cầu kỳ, chỉ diện một chiếc váy cúp ngực và lấy xương quai xanh làm trang sức đã biến chị em thành tâm điểm chú ý rồi.

Nguồn: https://phunuvietnam.vn/lan-ngoc-dien-vay-tre-nai-khoe-diem-goi-cam-hiem-co-51202016911...

Lan Ngọc quấn khăn làm áo, nhìn sơ cứ như vải vụn nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại

Lan Ngọc quấn khăn làm áo, nhìn sơ cứ như vải vụn nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại

Càng ngày càng chịu chi cho việc mua sắm hàng hiệu, Lan Ngọc móc hầu bao gần chục triệu đồng để mua chiếc khăn nho nhỏ quấn lại làm áo chỉ vừa ôm trọn...

Bấm xem >>

Jay (Phụ Nữ Việt Nam)

Tag :Hồ Ca

Tin Xã hội

‘Nóng’ ngày 25/9: Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; mở rộng mạng lưới khám, chữa bệnh từ xa

‘Nóng’ ngày 25/9: Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; mở rộng mạng lưới khám, chữa bệnh từ xa

Trong ngày 25/9, dư luận quan tâm đến các vụ việc như: Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh; đề nghị tuyên phạt nguyên Giám đốc Công ty Lương thực Trà Vinh 30 năm tù; và cảnh báo việc sử dụng chữ ký số của doanh nghiệp để gian lận thương mại.

Tin 4Teen

Trung thu sớm cho bệnh nhi ung thư Đà Nẵng

Trung thu sớm cho bệnh nhi ung thư Đà Nẵng

TPO - Để giúp các bệnh nhi đang điều trị ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có một mùa trung thu ấm áp, Hội đồng Đội TƯ phối hợp với Thành đoàn, Hội đồng Đội, Cung thiếu nhi TP Đà Nẵng tổ chức trung thu sớm cho các em.

Tin Pháp luật

Phá trường gà với hàng trăm con bạc ở quận 6

Phá trường gà với hàng trăm con bạc ở quận 6

Một sòng bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền quy tụ hàng trăm người tham gia ở khu đất trống trên đường Võ Văn Kiệt, quận 6, TPHCM vừa được Công an TPHCM triệt phá vào chiều ngày 25-9.

Tin Công nghệ

Đưa Hải Phòng thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn

Đưa Hải Phòng thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn

Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhấn mạnh Hải Phòng là nơi tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu Trung ương, có nhiều doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ cao.

Tin Đẹp

Phong cách dàn HLV Rap Việt: cứ xuất hiện là vác hết tiền lên đồ, có outfit giá bạc tỷ!

Phong cách dàn HLV Rap Việt: cứ xuất hiện là vác hết tiền lên đồ, có outfit giá bạc tỷ!

Mỗi huấn luyện viên của Rap Việt đều sở hữu một cá tính riêng, thế nên phong cách thời trang của họ đã mang đến cho chương trình những màu sắc khác nhau vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên, điểm chung của bộ 4 này chính là đều chuộng ăn mặc hàng hiệu đắt đỏ.