Đi từ thiện kiểu vợ đại gia, Bảo Thy đầu đội nón lá còn ba lô sương sương 60 triệu

29/10/2020 19:16(2 tháng trước)
Nguồn :  

Nữ ca sĩ làm người hâm mộ thích thú với hình ảnh bình dị khi đi làm từ thiện nhưng lại đeo balo Louis Vuitton. Tuy vậy có thể chiếc ba lô này có giá rẻ nhất trong tủ đồ của công chúa bong bóng rồi.

'+ 'To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that '+ 'supports HTML5 video'+ '

' + '', videozplayer_0b77a1, videoAds1Conf = { "tempVast":"https://cdn.eva.vn/upload/html/tempvast.xml", "poster": "https://cdn.eva.vn/upload/4-2020/images/2020-10-29/1603936834-baothy.jpg", "offsetWatchPercent": 20, "stopOtherOnPlay": true, "parentVid": parentVid, "skipAble": true, "skipTime": 5000, /*CDN_DOMAIN_HLS*/ "skipAdsBtnContent": "Skip Ad", "showMinBar" : false, "performanceTrack": true, "showAdVol": true, "VIDEOID": "zplayer_0b77a1", /*MINI_VIDEO*/ "vidVol" : "0.4", "prerollTimeEnd" : 31, "midrollTimeEnd" : 15, "postrollTimeEnd" : 30, "skipAdsBtnPos": "bottom-left", "fastSeek": {step: 5}, /**/ /*"fastSeek": {step: 5},*/ "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36", "adLoadTimeout" : 8000 ,"vastUri": "https%3A%2F%2Fpubads.g.doubleclick.net%2Fgampad%2Fads%3Fsz%3D640x360%26iu%3D%2F214571812%2Feva.pc.thoitrang.preroll.528x297%26impl%3Ds%26gdfp_req%3D1%26env%3Dvp%26output%3Dvast%26unviewed_position_start%3D1%26url%3Dhttps%253A%252F%252Feva.vn%252Fhang-hieu%252Fdi-tu-thien-kieu-vo-dai-gia-bao-thy-dau-doi-non-la-con-ba-lo-suong-suong-60-trieu-c260a452033.html%26description_url%3Dhttps%253A%252F%252Feva.vn%252Fhang-hieu%252Fdi-tu-thien-kieu-vo-dai-gia-bao-thy-dau-doi-non-la-con-ba-lo-suong-suong-60-trieu-c260a452033.html%26correlator%3D1603973621%26ambient%26ambient%3D1" ,"vastUriPost" : "" ,"vastUriMid" : "" ,"midTime": 10 ,"adVolIncrease": 0.5 ,"showVolIncreasement": true ,"tracking": { "video": { "eventsToTrack": ["percentsPlayed","end"], "vidDuration": 246, } } /*FALL_BACK*/ /*PLAYLIST_ITEM*/ /*DRM_VIDEO*/ /**/ /**/ } if(document.getElementById(parentVid)){ if(document.getElementById(parentVid).innerHTML.trim() == ""){ loadVidzplayer_0b77a1(); vidLoaded = true; } } function loadVidzplayer_0b77a1(){ dynamicId = new Date().valueOf(); vidId = "my-video-multiple1_"+dynamicId; videoAds1Conf.VIDEOID = vidId; if(vidLoaded==true){ videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false; } var newVideStr = videoElmStr.replace(/__VIDIDzplayer_0b77a1__/g, vidId); document.getElementById(parentVid).innerHTML = newVideStr; videozplayer_0b77a1 = new videoObj(videoAds1Conf); playerEventszplayer_0b77a1(videozplayer_0b77a1); if(!document.getElementById(parentVid).classList.contains(parentVid+"_loaded")){ document.getElementById(parentVid).className += " "+parentVid+"_loaded"; } videozplayer_0b77a1.player.on("videoended", function(){ window.autoplayAllowed_24hPlayer = false; videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false; videoAds1Conf.autoplay = false; var videoConf = videoAds1Conf; videoConf.viewportAutoPlay = false; var element = document.getElementById(videoConf.VIDEOID); // element.parentNode.removeChild(element); // videozplayer_0b77a1 = undefined; videozplayer_0b77a1.player.dispose(); loadVidzplayer_0b77a1(); }); } function playerEventszplayer_0b77a1(videozplayer_0b77a1){ videozplayer_0b77a1.player.on("onPrerollError", function(name) { var objVideos = videojs(vidId+"_html5_api"); if(!objVideos.muted()){ var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumeMenuButton.volumeBar.getPercent()); if(objVideos.autoplay()){ objVideos.volume(Math.round(pVol)); }else{ objVideos.volume(0.4); } }else{ objVideos.volume(0.4); } }); videozplayer_0b77a1.player.on("onPlay", function(name) { videozplayer_0b77a1.player.on("AE_completed", function(name) { var objVideos = videojs(vidId+"_html5_api"); if(!objVideos.muted()){ var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumeMenuButton.volumeBar.getPercent()); if(objVideos.autoplay()){ objVideos.volume(Math.round(pVol)); }else{ objVideos.volume(0.4); } }else{ objVideos.volume(0.4); } }); //console.log("listener onPlay: "); var docPlayVideo_zplayer_0b77a1 = document.getElementById("zplayer_0b77a1_ga"); if(docPlayVideo_zplayer_0b77a1){ docPlayVideo_zplayer_0b77a1.innerHTML = ''; } // begin 5/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc var docVideoPlay_zplayer_0b77a1 = document.getElementById('zplayer_0b77a1_content_play'); docVideoPlay_zplayer_0b77a1.innerHTML= ''; // end 5/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc //Begin 14-07-2017 : Thangnb tracking_google_tag_manager_video //End 14-07-2017 : Thangnb tracking_google_tag_manager_video //Begin 05-04-2018 : Thangnb gan_tracking_play_video_ben_thu_ba if(document.getElementById("tracking_play_video_ben_thu_bazplayer_0b77a1")){ document.getElementById("tracking_play_video_ben_thu_bazplayer_0b77a1").innerHTML = ''; } //End 05-04-2018 : Thangnb gan_tracking_play_video_ben_thu_ba var div_tracking_onplay_duration_zplayer_0b77a1 = document.getElementById("onplay_tracking_durationzplayer_0b77a1"); if (div_tracking_onplay_duration_zplayer_0b77a1) { div_tracking_onplay_duration_zplayer_0b77a1.innerHTML = ''; console.log("Tracking tong video Duration"); } }); // Begin 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top videozplayer_0b77a1.player.on('onPrerollStart', function(name){ //console.log('ON PREROLL START'); docGaPreroll_zplayer_0b77a1 = document.getElementById('zplayer_0b77a1_ga_preroll'); if(docGaPreroll_zplayer_0b77a1){ docGaPreroll_zplayer_0b77a1.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ var docPreroll_zplayer_0b77a1 = document.getElementById('zplayer_0b77a1_content_preroll'); docPreroll_zplayer_0b77a1.innerHTML = ''; /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_0b77a1.player.on('onOverlayStart', function(name){ //console.log('ON OVERLAY START'); docGaOverlay_zplayer_0b77a1 = document.getElementById('zplayer_0b77a1_ga_overlay'); if(docGaOverlay_zplayer_0b77a1){ docGaOverlay_zplayer_0b77a1.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ var docOverlay_zplayer_0b77a1 = document.getElementById('zplayer_0b77a1_content_overlay'); docOverlay_zplayer_0b77a1.innerHTML = ''; /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_0b77a1.player.on('onPostRollStart', function(name){ //console.log('ON POSTROLL START'); docGaPostroll_zplayer_0b77a1 = document.getElementById('zplayer_0b77a1_ga_overlay'); if(docGaPostroll_zplayer_0b77a1){ docGaPostroll_zplayer_0b77a1.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ var docPostroll_zplayer_0b77a1 = document.getElementById('zplayer_0b77a1_content_postroll'); docPostroll_zplayer_0b77a1.innerHTML = ''; /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_0b77a1.player.on("AE_AUTO_MUTED", function (name) { var div_auto_preroll_mute_zplayer_0b77a1 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_mutezplayer_0b77a1"); if (div_auto_preroll_mute_zplayer_0b77a1) { div_auto_preroll_mute_zplayer_0b77a1.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AUTO MUTE"); } }); videozplayer_0b77a1.player.on("AE_AUTO_UNMUTED", function (name) { var div_auto_preroll_unmute_zplayer_0b77a1 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_unmutezplayer_0b77a1"); if (div_auto_preroll_unmute_zplayer_0b77a1) { div_auto_preroll_unmute_zplayer_0b77a1.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AUTO UNMUTE"); } }); videozplayer_0b77a1.player.on("AE_MANUAL_MUTED", function (name) { var div_auto_preroll_mute_zplayer_0b77a1 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_mutezplayer_0b77a1"); if (div_auto_preroll_mute_zplayer_0b77a1) { div_auto_preroll_mute_zplayer_0b77a1.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_MANUAL_MUTED"); } }); videozplayer_0b77a1.player.on("AE_MANUAL_UNMUTED", function (name) { var div_auto_preroll_unmute_zplayer_0b77a1 = document.getElementById("tracking_auto_am_thanh_preroll_unmutezplayer_0b77a1"); if (div_auto_preroll_unmute_zplayer_0b77a1) { div_auto_preroll_unmute_zplayer_0b77a1.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_MANUAL_UNMUTED"); } }); videozplayer_0b77a1.player.on("AE_USER_MUTED", function (name) { var div_user_preroll_mute_zplayer_0b77a1 = document.getElementById("tracking_user_am_thanh_preroll_mutezplayer_0b77a1"); if (div_user_preroll_mute_zplayer_0b77a1) { div_user_preroll_mute_zplayer_0b77a1.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_USER_MUTED"); } }); videozplayer_0b77a1.player.on("AE_USER_UNMUTED", function (name) { var div_user_preroll_unmute_zplayer_0b77a1 = document.getElementById("tracking_user_am_thanh_preroll_unmutezplayer_0b77a1"); if (div_user_preroll_unmute_zplayer_0b77a1) { div_user_preroll_unmute_zplayer_0b77a1.innerHTML = ''; console.log("PREROLL AE_USER_UNMUTED"); } }); videozplayer_0b77a1.player.on("onStop", function(name) { //console.log("listener onStop: "); }); videozplayer_0b77a1.player.on("content_first_quarter", function (name) { var div_tracking_duration_firtszplayer_0b77a1 = document.getElementById("tracking_duration_firstzplayer_0b77a1"); if (div_tracking_duration_firtszplayer_0b77a1) { div_tracking_duration_firtszplayer_0b77a1.innerHTML = ''; } console.log("Video content_first_quarter"); }); videozplayer_0b77a1.player.on("content_second_quarter", function (name) { var div_tracking_duration_secondzplayer_0b77a1 = document.getElementById("tracking_duration_secondzplayer_0b77a1"); if (div_tracking_duration_secondzplayer_0b77a1) { div_tracking_duration_secondzplayer_0b77a1.innerHTML = ''; } console.log("Video content_second_quarter"); }); videozplayer_0b77a1.player.on("content_third_quarter", function (name) { var div_tracking_duration_thirdzplayer_0b77a1 = document.getElementById("tracking_duration_thirdzplayer_0b77a1"); if (div_tracking_duration_thirdzplayer_0b77a1) { div_tracking_duration_thirdzplayer_0b77a1.innerHTML = ''; } console.log("Video content_third_quarter"); }); videozplayer_0b77a1.player.on("content_complete", function (name) { var div_tracking_duration_completezplayer_0b77a1 = document.getElementById("tracking_duration_completezplayer_0b77a1"); if (div_tracking_duration_completezplayer_0b77a1) { div_tracking_duration_completezplayer_0b77a1.innerHTML = ''; } console.log("Video content_complete"); }); } videoAdsInitzplayer_0b77a1 = true; } // Ga video load luôn được chạy var docLoadTrang = document.getElementById('zplayer_0b77a1_content_ga');docLoadTrang.innerHTML= ''; function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom<0); }="" var="" zplayer_0b77a1vpelm="document.getElementById(" "zplayer_0b77a1"="" );="" var="" viszplayer_0b77a1="(function" ()="" {="" var="" statekey,="" eventkey,="" keys="{" hidden:="" "visibilitychange",="" webkithidden:="" "webkitvisibilitychange",="" mozhidden:="" "mozvisibilitychange",="" mshidden:="" "msvisibilitychange"="" };="" for="" (statekey="" in="" keys)="" {="" if="" (statekey="" in="" document)="" {="" eventkey="keys[stateKey];" break;="" }="" }="" return="" function="" (c)="" {="" if="" (c)="" document.addeventlistener(eventkey,="" c);="" return="" !document[statekey];="" }="" })();="" var="" videoads1elmzplayer_0b77a1="document.getElementById(" v-24hcontainer_zplayer_0b77a1");"="" document.addeventlistener("domcontentloaded",="" function="" ()="" {="" if(videoads1elmzplayer_0b77a1){="" var="" videoadsinitzplayer_0b77a1="false;" var="" checktabactivezplayer_0b77a1="setInterval(function" ()="" {="" if="" (inviewport(videoads1elmzplayer_0b77a1)="" &&="" viszplayer_0b77a1()="" &&="" !videoadsinitzplayer_0b77a1="" &&="" typeof(window.videojs)="" !="=" "undefined"="" &&="" (typeof(google)="" !="=" "undefined"="" ||="" adblockcheckedstatus)="" &&="" videoobj)="" {="" initvideozplayer_0b77a1();="" clearinterval(checktabactivezplayer_0b77a1);="" }="" },="" 100);="" }="" },="" false);="">< script/="">

Bảo Thygiản dị nhưng vô cùng xinh đẹp khi đitừ thiện.

Khi từ khóa "Miền Trung bão lụt" đang rất được nhiều người quan tâm, trong showbiz Việt cũng bắt đầu nổi lên một làn sóng đi cứu trợ đồng bào đang gặp phải những khó khăn và thiệt hại do thiên tai gây ra. Bên cạnh những cái tên nổi bật như ca sĩ Thủy Tiên, MC Đại Nghĩa, Danh hài Hoài Linh... với số tiền huy động được vô cùng khủng, Bảo Thy cũng là một người đẹp xông xáo trong việc cứu trợ. Tuy nhiên, thay vì kêu gọi trên mạng xã hội, công chúa bong bóng và chồng lại tự mình chi tiền để ủng hộ bà con vùng lũ.

Bảo Thy cùng chồng bay ra Hà Tĩnh để thực hiện việc cứu trợ của mình. Nữ ca sĩ lên đồ đơn giản và kín đáo khác xa vẻ điệu đà thường ngày.

Đi từ thiện kiểu vợ đại gia, Bảo Thy đầu đội nón lá còn ba lô sương sương 60 triệu - 1

Dù ăn mặc đơn giản và kín đáo, song Bảo Thy vẫn xinh đẹp và tươi tắn. Cô nàng cảm thấy vui vì giúp được nhiều người.

Vừa qua ngày 25/10, Bảo Thy đã bay ra Hà Tĩnh. Trong chuyến đi lần này, thay vì những bộ váy áo điệu đà, nữ ca sĩ chọn diện những bộ trang phục hết sức đơn giản như quần jean, áo sơ mi, đi sandal để thuận tiện cho việc di chuyển. Song bên cạnh đó, chiếc balo hàng hiệu đắt tiền mà Bảo Thy mang theo cũng vô tình lại trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng.

Đi từ thiện kiểu vợ đại gia, Bảo Thy đầu đội nón lá còn ba lô sương sương 60 triệu - 3

Bảo Thy và chồng tự bỏ tiền túi ra để cứu trợ bà con vùng lũ tại một số địa phương ở Hà Tĩnh. Dù không ăn mặc giống hệt nhau, song bộ đôi lại chọn trang phục đồng điệu về màu sắc. Bảo Thy mang giày sandal quai ngang, trong khi chồng đi giày sneakers. 

Đi từ thiện kiểu vợ đại gia, Bảo Thy đầu đội nón lá còn ba lô sương sương 60 triệu - 4

Người đẹp chỉ diện quần jean, sơ mi tối màu và mang dép sandal. Song nhiều người cho rằng Bảo Thy đang thể hiện, ăn theo khi đi từ thiện mà tươi cười và đeo mang đồ hiệu đắt tiền.

Đi từ thiện kiểu vợ đại gia, Bảo Thy đầu đội nón lá còn ba lô sương sương 60 triệu - 5

Thực tế, chiếc balo của Bảo Thy cũng có giá khá cao. Là từ thương hiệu Louis Vuitton có giá khoảng 60 triệu đồng. 

Dù giá trị cao nhưng có lẽ Bảo Thy chỉ đang sử dụng một món phụ kiện có sẵn trong tủ đồ của mình mà thôi. Ngoài ra, phom dáng balo vừa lớn, vừa rộng và bền bỉ để theo chân cô trong chuyến cứu trợ. Và nhìn qua bộ sưu tập hàng hiệu của Bảo Thy, có thể thấy, chiếc balo LV này cũng không phải là món hàng hiệu duy nhất hay đắt đỏ nhất mà cô nàng sở hữu.

Đi từ thiện kiểu vợ đại gia, Bảo Thy đầu đội nón lá còn ba lô sương sương 60 triệu - 6

Bảo Thy vốn được xem là có cuộc sống giàu sang từ trong trứng nước. Nhất là sau khi về chung nhà với chồng đại gia lại càng sung túc hơn.

Đi từ thiện kiểu vợ đại gia, Bảo Thy đầu đội nón lá còn ba lô sương sương 60 triệu - 7

Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đi mua hàng hiệu đắt tiền từ các thương hiệu như Hermes, Chanel, Dior, Gucci.... Và chiếc balo mà cô mang đi từ thiện có lẽ đã sắm khá lâu rồi, đồng thời đeo vì sự tiện lợi, rộng rãi mà nó mang lại chứ giá trị so với những chiếc túi khác lại chẳng bằng.

Đi từ thiện kiểu vợ đại gia, Bảo Thy đầu đội nón lá còn ba lô sương sương 60 triệu - 8

Túi Chanel Classic màu xanh có giá khoảng 134 triệu đồng của Bảo Thy.

Đi từ thiện kiểu vợ đại gia, Bảo Thy đầu đội nón lá còn ba lô sương sương 60 triệu - 9

Đi du lịch, cô chọn diện đồ trẻ trung năng động và phối túi đắt hơn 126 triệu đồng.

Với mẫu túi Chanel Boy thời trang như thế Bảo Thy có đến vài cái với màu sắc và thiết kế khác nhau. Phù hợp trong những chuyến đi chơi, du lịch hay tham gia sự kiện mà không cần phải đựng nhiều đồ.

Đi từ thiện kiểu vợ đại gia, Bảo Thy đầu đội nón lá còn ba lô sương sương 60 triệu - 10

Chiếc túi Chanel Flap bag màu kem hơn 90 triệu đồng của Bảo Thy.

Đi từ thiện kiểu vợ đại gia, Bảo Thy đầu đội nón lá còn ba lô sương sương 60 triệu - 11

Gợi cảm với áo croptop khoe thềm ngực căng tràn và vòng 1 thon gọn, Công chúa bong bóng khéo léo mix cùng túi 19 Waist bag có giá hơn 83 triệu đồng.

Đi từ thiện kiểu vợ đại gia, Bảo Thy đầu đội nón lá còn ba lô sương sương 60 triệu - 12

Những chiếc túi nhỏ nhỏ nhưng có giá khủng bỏ xa mẫu balo kiểu dáng to lớn mà Bảo Thy mang khi đi từ thiện.

Đi từ thiện kiểu vợ đại gia, Bảo Thy đầu đội nón lá còn ba lô sương sương 60 triệu - 13

Thêm một mẫu túi đắt đỏ khác nữa trong bộ sưu tập túi hiệu của giọng ca Em không còn buồn. Hơn ai hết, cô luôn biết ở trong trường hợp nào mình nên chọn sử dụng loại túi gì cho phù hợp.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/di-tu-thien-kieu-vo-dai-gia-bao-thy-dau-doi-non-la-co...

Giàu từ trong trứng đã đành, khi lấy chồng, Bảo Thy còn sang chảnh gấp bội

Giàu từ trong trứng đã đành, khi lấy chồng, Bảo Thy còn sang chảnh gấp bội

Trước khi lấy chồng đã sở hữu cuộc sống trong mơ, bao người ao ước, Bảo Thy sau khi lấy chồng vẫn là nàng công chúa kiêu kỳ và càng ngày càng chăm chỉ...

Bấm xem >>

Theo Sana (thoidaiplus.giadinh.net.vn)

Tag :Bảo Thy ,Giá dầu ,Sư tử ,Vợ ba

Tin Thể thao

MU lo mất Van De Beek vì trùm Serie A, Man City chốt mua đàn em Messi (Clip 1 phút Bóng đá 24H)

MU lo mất Van De Beek vì trùm Serie A, Man City chốt mua đàn em Messi (Clip 1 phút Bóng đá 24H)

MU đang rất lo lắng trước viễn cảnh để mất Van De Beek vào tay Juventus, trong khi Man City lên phương án mua ngôi sao khác thay Messi. Những thương vụ mới nhất sẽ có trong Clip 1 phút Bóng đá 24H ngày 28/11.

Tin Công nghệ

Các lãnh đạo Iran dọa trả đũa vụ ám sát ''cha đẻ hạt nhân Iran''

Các lãnh đạo Iran dọa trả đũa vụ ám sát ''cha đẻ hạt nhân Iran''

TTO - Tổng thống Hassan Rouhani của Iran cáo buộc Israel làm ''lính đánh thuê'' cho Mỹ và tìm cách gây hỗn loạn. Ông đổ lỗi cho Israel về vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran và tuyên bố sẽ phản ứng ''lúc thích hợp''.

Tin Gia đình

3 cách nấu cháo trứng gà cà rốt cho bé ăn dặm đơn giản

3 cách nấu cháo trứng gà cà rốt cho bé ăn dặm đơn giản

Nấu cháo trứng gà cà rốt cho bé là món ăn bổ dưỡng, thơm ngon nhất mà hầu hết tất cả các mẹ đều lựa chọn bổ sung thực đơn của con trong những ngày đầu ăn dặm. Khi nấu cháo trứng gà cà rốt cho bé ăn dặm, mẹ cần lưu ý đến các thực phẩm đi kèm nhằm bổ sung dinh dưỡng và mang đến độ ngon nhất cho món ăn.