Những băng ghế khiến bạn không nỡ ngồi lên -

09/10/2019 20:23(3 tháng trước)
Nguồn :  

Bạn đã bao giờ nhìn thấy những chiếc ghế dài khiến mình không muốn ngồi lên vì chúng quá đẹp chưa? 

Ngồi đi, Tôi đỡ cho.

Ngồi đi, Tôi đỡ cho.

Thử cảm giác cưỡi hà mã một lần đi chứ.

Thử cảm giác cưỡi hà mã một lần đi chứ.

Đây có phải đuôi cá heo không ta?

Đây có phải đuôi cá heo không ta?

Có ai thấy chiếc ghế rồng này bao giờ chưa?

Có ai thấy chiếc ghế rồng này bao giờ chưa?

Có ô đây rồi! Đừng ngại mưa nắng mà hãy đến ngồi cạnh tôi nhé!

Có ô đây rồi! Đừng ngại mưa nắng mà hãy đến ngồi cạnh tôi nhé!

Có thật là muốn tôi ngồi lên đây không?

Có thật là muốn tôi ngồi lên đây không?

Kiểu này thì hơi lạ thật nhỉ?

Kiểu này thì hơi lạ thật nhỉ?

Tag :