Giá tiền ảo CVCoin(CVN) mới nhất hôm nay

25/02/2020 00:56(43 phút trước)

CVCoin cập nhật lúc 25/02/2020 00:56:37(43 phút trước). Tỉ giá mới nhất 1 USD đổi 23,125

$0.0395702 USD (-1.20162%)
Quy đổi VNĐ 1 CVN = ~ đồng
Vốn hóa thị trường $489,914
Thanh khoản (24h) $32,100
Tổng BTC hiện có 12,380,890 CVN
Dao động 1 giờ -0.25252%
Dao động 24 giờ -1.20162%
Dao động 7 ngày -3.53155%

Mua/bán CVCoin bằng VNĐ?


Tag :CVCoin ,

Tin Hot tags

Xây dựng kịch bản đưa lao động Việt Nam ở Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

Bộ LĐTB-XH yêu cầu Cục Việc làm xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết để quản lý lao động nước ngoài đến từ vùng dịch hay di chuyển qua các vùng dịch, nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản...

Xây dựng kịch bản đưa lao động Việt Nam ở Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

Bộ LĐTB-XH yêu cầu Cục Việc làm xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết để quản lý lao động nước ngoài đến từ vùng dịch hay di chuyển qua các vùng dịch, nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản...

Xây dựng kịch bản đưa lao động Việt Nam ở Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

Bộ LĐTB-XH yêu cầu Cục Việc làm xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết để quản lý lao động nước ngoài đến từ vùng dịch hay di chuyển qua các vùng dịch, nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản...

Xây dựng kịch bản đưa lao động Việt Nam ở Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

Bộ LĐTB-XH yêu cầu Cục Việc làm xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết để quản lý lao động nước ngoài đến từ vùng dịch hay di chuyển qua các vùng dịch, nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản...

Xây dựng kịch bản đưa lao động Việt Nam ở Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

Bộ LĐTB-XH yêu cầu Cục Việc làm xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết để quản lý lao động nước ngoài đến từ vùng dịch hay di chuyển qua các vùng dịch, nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản...

Xây dựng kịch bản đưa lao động Việt Nam ở Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

Bộ LĐTB-XH yêu cầu Cục Việc làm xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết để quản lý lao động nước ngoài đến từ vùng dịch hay di chuyển qua các vùng dịch, nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản...

Xây dựng kịch bản đưa lao động Việt Nam ở Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

Bộ LĐTB-XH yêu cầu Cục Việc làm xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết để quản lý lao động nước ngoài đến từ vùng dịch hay di chuyển qua các vùng dịch, nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản...

Xây dựng kịch bản đưa lao động Việt Nam ở Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

Bộ LĐTB-XH yêu cầu Cục Việc làm xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết để quản lý lao động nước ngoài đến từ vùng dịch hay di chuyển qua các vùng dịch, nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản...

Xây dựng kịch bản đưa lao động Việt Nam ở Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

Bộ LĐTB-XH yêu cầu Cục Việc làm xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết để quản lý lao động nước ngoài đến từ vùng dịch hay di chuyển qua các vùng dịch, nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản...

Xây dựng kịch bản đưa lao động Việt Nam ở Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

Bộ LĐTB-XH yêu cầu Cục Việc làm xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết để quản lý lao động nước ngoài đến từ vùng dịch hay di chuyển qua các vùng dịch, nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản...

Xây dựng kịch bản đưa lao động Việt Nam ở Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

Bộ LĐTB-XH yêu cầu Cục Việc làm xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết để quản lý lao động nước ngoài đến từ vùng dịch hay di chuyển qua các vùng dịch, nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản...

Xây dựng kịch bản đưa lao động Việt Nam ở Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

Bộ LĐTB-XH yêu cầu Cục Việc làm xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết để quản lý lao động nước ngoài đến từ vùng dịch hay di chuyển qua các vùng dịch, nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản...