Giá tiền ảo Bitcoin Cash(BCH) mới nhất hôm nay

18/02/2020 08:27(30 phút trước)

Bitcoin Cash cập nhật lúc 18/02/2020 08:27:37(30 phút trước). Tỉ giá mới nhất 1 USD đổi 23,125

$409.5338 USD (0.175471%)
Quy đổi VNĐ 1 BCH = ~9,481,250 đồng
Vốn hóa thị trường $7,488,110,000
Thanh khoản (24h) $6,792,374,000
Tổng BTC hiện có 18,284,480 BCH
Dao động 1 giờ 1.15993%
Dao động 24 giờ 0.175471%
Dao động 7 ngày -8.47248%

Mua/bán Bitcoin Cash bằng VNĐ?Biểu đồ giá Bitcoin Cash (BCH) - BCH/USD trực tiếp theo thời gian thực


Tag :Bitcoin Cash ,

Tin Hot tags

Cái chết của các hotgirl và tội ác của tên sát nhân đẹp trai: Vật lạ trong chiếc xe đáng ngờ

Dù đã có phác thảo chân dung nhưng cuộc điều tra vẫn chưa có tiến triển trong khi có thêm nhiều thiếu nữ khác biến mất bí ẩn.

Cái chết của các hotgirl và tội ác của tên sát nhân đẹp trai: Vật lạ trong chiếc xe đáng ngờ

Dù đã có phác thảo chân dung nhưng cuộc điều tra vẫn chưa có tiến triển trong khi có thêm nhiều thiếu nữ khác biến mất bí ẩn.

Cái chết của các hotgirl và tội ác của tên sát nhân đẹp trai: Vật lạ trong chiếc xe đáng ngờ

Dù đã có phác thảo chân dung nhưng cuộc điều tra vẫn chưa có tiến triển trong khi có thêm nhiều thiếu nữ khác biến mất bí ẩn.

Cái chết của các hotgirl và tội ác của tên sát nhân đẹp trai: Vật lạ trong chiếc xe đáng ngờ

Dù đã có phác thảo chân dung nhưng cuộc điều tra vẫn chưa có tiến triển trong khi có thêm nhiều thiếu nữ khác biến mất bí ẩn.

Cái chết của các hotgirl và tội ác của tên sát nhân đẹp trai: Vật lạ trong chiếc xe đáng ngờ

Dù đã có phác thảo chân dung nhưng cuộc điều tra vẫn chưa có tiến triển trong khi có thêm nhiều thiếu nữ khác biến mất bí ẩn.

Cái chết của các hotgirl và tội ác của tên sát nhân đẹp trai: Vật lạ trong chiếc xe đáng ngờ

Dù đã có phác thảo chân dung nhưng cuộc điều tra vẫn chưa có tiến triển trong khi có thêm nhiều thiếu nữ khác biến mất bí ẩn.

Cái chết của các hotgirl và tội ác của tên sát nhân đẹp trai: Vật lạ trong chiếc xe đáng ngờ

Dù đã có phác thảo chân dung nhưng cuộc điều tra vẫn chưa có tiến triển trong khi có thêm nhiều thiếu nữ khác biến mất bí ẩn.

Cái chết của các hotgirl và tội ác của tên sát nhân đẹp trai: Vật lạ trong chiếc xe đáng ngờ

Dù đã có phác thảo chân dung nhưng cuộc điều tra vẫn chưa có tiến triển trong khi có thêm nhiều thiếu nữ khác biến mất bí ẩn.

Cái chết của các hotgirl và tội ác của tên sát nhân đẹp trai: Vật lạ trong chiếc xe đáng ngờ

Dù đã có phác thảo chân dung nhưng cuộc điều tra vẫn chưa có tiến triển trong khi có thêm nhiều thiếu nữ khác biến mất bí ẩn.

Cái chết của các hotgirl và tội ác của tên sát nhân đẹp trai: Vật lạ trong chiếc xe đáng ngờ

Dù đã có phác thảo chân dung nhưng cuộc điều tra vẫn chưa có tiến triển trong khi có thêm nhiều thiếu nữ khác biến mất bí ẩn.

Cái chết của các hotgirl và tội ác của tên sát nhân đẹp trai: Vật lạ trong chiếc xe đáng ngờ

Dù đã có phác thảo chân dung nhưng cuộc điều tra vẫn chưa có tiến triển trong khi có thêm nhiều thiếu nữ khác biến mất bí ẩn.

Cái chết của các hotgirl và tội ác của tên sát nhân đẹp trai: Vật lạ trong chiếc xe đáng ngờ

Dù đã có phác thảo chân dung nhưng cuộc điều tra vẫn chưa có tiến triển trong khi có thêm nhiều thiếu nữ khác biến mất bí ẩn.