Tin về thieu tuong ngo thi hoang yen

Nữ thiếu tướng làm cục trưởng thuộc Bộ Công an

(PLO)- Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an.

Bổ nhiệm nữ Thiếu tướng giữ chức Cục trưởng, Bộ Công an

Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến vừa nhận quyết định điều động và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an.

Bản tin 8H: Bổ nhiệm nữ Thiếu tướng giữ chức Cục trưởng, Bộ Công an

TPO - Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến vừa nhận quyết định điều động và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an.

Bổ nhiệm nữ Thiếu tướng giữ chức Cục trưởng, Bộ Công an

Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến vừa nhận quyết định điều động và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an.